7e actieprogramma: aannames versus dagelijkse praktijk

Op dit moment discussiëren beleidsmakers en belanghebbenden volop over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn (mestbeleid). Op het onlangs gepresenteerde voorstel vanuit het ministerie kwam veel kritiek. Het grijpt immers ook hard in op het boerenerf: verplichte rustgewassen, bemestingsvrije zones langs waterlopen en ga zo nog maar even door. Wat mij nog het meest opviel, was een bericht over dit voorstel op Twitter. In dit bericht van Marcel Rikmanspoel maakt hij een opsomming over hoe vaak de woorden berekend (417x) en model (467x) voorkwamen in het ontwerpvoorstel. Daar tegenover kwam het woord gemeten slechts 28x voor.

In mijn ogen is dit precies  waar het fout gaat in de wereld van beleidsmakers. Veel aannames en regelgeving, gebaseerd op berekeningen en modellen, maar die in de dagelijkse praktijk, waar we te maken hebben met de wetten van de natuur, toch anders uitpakken. Zet daar tegenover dat er de afgelopen jaren wel veel is geïnvesteerd in het ontwikkelen van deze modellen, maar weinig in praktijkonderzoek. Daarbij is de meest cruciale check (klopt het model ook in de praktijk?) vaak dus niet uitgevoerd en loop je het risico dat het model in de praktijk toch anders uitpakt. Laat dit laatste nu ook één van de taken zijn die Agro-innovatiecentrum De Marke op zich wil nemen: de verbinding tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktijk. Hierbij kan het gaan om het toetsten van wetenschappelijke modellen in de praktijk, maar onze ambitie is juist andersom. Eerst praktijkervaringen opdoen en verzamelen en vervolgens kijken of er een werkend model van te maken is.

Dit is voor het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn te laat, maar over vier jaar zal er opnieuw een discussie zijn over het 8e actieprogramma. Kortom, ook dan hebben we goede input vanuit de praktijk nodig en hopelijk kunnen we dat, deels met De Marke achter de hand, als agrarische sector ook laten zien dat het anders en beter kan. Hierdoor komen we hopelijk eens af van de door de overheid opgelegde (detail)maatregelen en kunnen we toe naar met elkaar afgesproken doelen.’

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Denk mee over Natuurinclusieve Landbouw!

Op donderdag 4 november organiseren wij een bijeenkomst met boeren en wetenschappers over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wij nodigen melkveehouders en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de invulling van natuurinclusieve melkveehouderij op zandgrond.

7e actieprogramma: aannames versus dagelijkse praktijk

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn: aannames versus dagelijkse praktijk.

Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst: in gesprek met de boer

Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst; hoe kijken Nederlandse boeren daar zelf tegenaan? Twee studenten van de WUR beantwoorden deze vragen in de komende maanden met de hulp van het netwerk van Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.