Aan de slag met RTK-GPS!

Melkveehouder en VKA-lid Robbert Haijtink uit Laren experimenteerde het afgelopen jaar met een zelfbouw stuurautomaat met RTK-GPS in de trekker. RTK-GPS staat voor Real Time Kinematic Global Positioning System. Hij wil graag dat meer Achterhoekse melkveehouders óók met deze techniek aan de slag gaan. Daarom stelde De Marke in samenwerking met De Innovatie Coöperatie eind december een projectplan op om het gebruik van RTK-GPS onder melkveehouders te stimuleren.

Bij melkveehouders is RTK-GPS voor eigen gebruik vaak niet aan de orde, mede vanwege de hoge investeringskosten. Met goedkopere alternatieve voor zelfbouw RTK-GPS-systemen kan het wel aantrekkelijk zijn, zo bewijst Haijtink. Hij zet de techniek onder andere in met kunstmeststrooien, zodebemesten en grondbewerkingen. Er zijn vele voordelen van RTK-GPS. Zo kan de veehouder bijvoorbeeld secuurder werken: geen overlap tijdens de bewerkingen, de bodem wordt minimaal belast, er is minder tijdverlies en dus minder brandstofverbruik. Afgelopen jaar gingen er enkele andere melkveehouders uit de Achterhoek ook met dergelijke zelfbouw RTK-GPS-systemen aan de slag. Zo ontstond een groep enthousiaste gebruikers die samen hieraan werken en ervaringen delen.

Technische drempel

Deze zelfbouw RTK-GPS-systemen zijn voor nu voornamelijk interessant voor degenen die het leuk vinden om met techniek bezig te zijn. Het vergt wat technische arbeid om het RTK-GPS op eigen initiatief in een trekker te installeren, al zijn de gebruikservaringen over dergelijke systemen zeer positief! Om het gebruik van RTK-GPS te stimuleren willen we met dit project deze “technische drempel” weghalen. Een onderdeel van het projectplan is dat we studenten van het Graafschap College, in samenwerking met het CIVON in Ulft, de techniek laten verkennen. Het doel hiervan is dat de studenten vervolgens een toolkit of handleiding opstellen. Idealiter kunnen veehouders, aan de hand van deze toolkit, deze zelfbouw RTK-GPS-systemen aanschaffen zonder dat ze er zelf veel tijd en kennis in hoeven te investeren. Het systeem kan dan binnen een mum van tijd op een trekker geïnstalleerd worden.

Boerenpraktijk

Half april zijn twee studenten van de opleiding Smart Industry begonnen met deze opdracht. Om alvast wat kennis op te doen, kwamen ze, samen met hun begeleider Jens Beekman, een middag kijken bij Robbert die het bouwland zaaiklaar aan het maken was. De studenten en de begeleider kregen uitleg over zijn zelfbouw RTK-GPS-systeem en gingen vervolgens één voor één een rondje met Robbert mee om te zien hoe de trekker volledig automatisch de werkgangen wist te volgen. De studenten, maar ook de begeleider, waren zeer enthousiast over wat Robbert had gerealiseerd. De benodigde hardware heeft het CIVON inmiddels zelf aangeschaft. Tot aan de zomervakantie gaan de twee studenten bezig met deze techniek. Hun doel is om een toolkit te maken waardoor veehouders snel en makkelijker met zelfbouw RTK-GPS-systemen kunnen werken, maar ook om zélf een radiografisch voertuig autonoom en op de centimeter nauwkeurig te laten rijden!

Vraaggestuurd onderzoek

Dit project laat zien waarin Agro-innovatiecentrum De Marke zich wil onderscheiden. Dit project is ontstaan door een concrete vraag van een veehouder, dus het is vraaggestuurd vanuit de praktijk tot stand gekomen. Daarnaast zijn we bezig met het testen en praktijkrijp maken van technieken die veel kunnen bijdragen aan toekomstige onderzoeksvragen. Tot slot werken we samen met lokale partijen en betrekken we het lokale onderwijs. Een mooi project, waarin praktische vragen vanuit de boeren worden opgepikt, en vervolgens met partijen en studenten uit de Achterhoek worden aangepakt!

Oproep

Graag willen we meer melkveehouders en loonwerkers uit de Achterhoek in het “leernetwerk” krijgen om de ontwikkeling van RTK-GPS in de Achterhoek te versnellen. Ben jij geïnteresseerd in het opzetten van een eigen RTK-GPS-module voor in de trekker? Of wil je graag op de hoogte gehouden worden van deze ontwikkelingen? Meld je dan bij Jur Eekelder: jur.eekelder@demarke.eu.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Spannende periode breekt aan

Het is eind april, dat betekent dat het voorjaarswerk weer volop plaatsvindt. Het blijft van groot belang te blijven onderzoeken en experimenteren welke zaken wel en welke niet werken om onze manier van landbouw bedrijven te verbeteren. Vandaar ook dat het belangrijk is om De Marke, als onderzoeks- en innovatiebedrijf, te blijven behouden voor de toekomstgerichte melkveehouderij op zandgrond.

Aan de slag met RTK-GPS!

Melkveehouder en VKA-lid Robbert Haijtink uit Laren experimenteerde het afgelopen jaar met een zelfbouw stuurautomaat met RTK-GPS in de trekker. Hij wil graag dat meer Achterhoekse melkveehouders óók met deze techniek aan de slag gaan. Een projectplan moet het gebruik van RTK-GPS onder melkveehouders stimuleren.

Slim onkruid bestrijden in de maisteelt

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Gewasbeschermingsmiddelen beperken is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven. Daarnaast geeft het gebruik van gewasbeschermings-middelen groeiremming van de mais.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.