Aangename start voor Jaap Gielen

Nog maar slechts twee maanden werkzaam voor de coöperatie De Marke. De eerste 100 dagen zijn nog niet gepasseerd, dus wellicht iets te snel om al te kunnen reflecteren op de start, maar toch wil ik u mijn eerste indruk niet onthouden.

Volop kennisontwikkeling

Een aangename constatering is voor mij de omvang en diversiteit van ons onderzoeksportfolio. Voor een deel business as usual voor de langlopende en doorlopende projecten, zoals Koeien & Kansen, waar De Marke altijd al aan verbonden is geweest. Voor een deel voortkomend uit de actualiteit van de laatste drie droge jaren met projecten over het vergroten van de waterbeschikbaarheid en watervasthoudend vermogen. Verder is De Marke ook opgesteld als onderzoeksbedrijf in het landelijk netwerk Integrale aanpak reductie methaan en ammoniak dat vorig jaar startte. Daarnaast een grote diversiteit aan kleinere projecten, uiteenlopend van de ontwikkeling van slimme technologische oplossingen voor reductie van het gebruik van gewasbescherming tot de verkenning van de voordelen van bokassi. Tegelijkertijd werken onze medewerkers hard aan de programmaontwikkeling op belangrijke thema’s als kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en klimaat.

Volop ontwikkeling van uitbreiding kennisdoorstroming

Nieuwe kennis heeft alleen waarde als deze doorstroomt naar de sector. Kennisoverdracht is dan ook een belangrijke pijler onder Agro-innovatiecentrum De Marke als onderdeel van projecten en als separate dienst in netwerken van boeren. Daarnaast hebben we ook oog voor de toekomstige boer. Met het onderwijs is de verkenning gestart waar we elkaar kunnen versterken met bijvoorbeeld de invulling van lesprogramma’s op De Marke. Theorie en praktijk verweven, zogenaamd praktijkrijk leren, en de volgende generatie boeren inspireren met de verkenningen die we op De Marke uitvoeren. De eerste uitgevoerde lessen smaken naar meer.

En ondertussen op onze boerderij

De 96 mm water vanaf eind april was zeer welkom vanuit gewasgroei geredeneerd. Helaas is het wel een complicerende factor bij alle drukke proefveldwerkzaamheden, die we elk voorjaar moeten uitvoeren. Dankzij de routine en de flexibiliteit van onze medewerkers is die klus ook geklaard en hebben we een sleufsilo vol eerste snede, waarmee we de winter al grotendeels kunnen overbruggen. We zijn wel nieuwsgierig naar de kuiluitslag. Een topkuil zal het naar alle waarschijnlijkheid niet zijn, maar wellicht kunnen we het er nog wat van maken met een aanvullend eiwitrijkere graskuil of het bijvoeren van najaarsgras voor een langere periode. We wachten het af.

Kortom een aangename start, wat mij betreft bouwen we hierop door.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.