Beregenen op maat wordt beregenen op tijd

Afgelopen jaar lukte het Zwier van der Vegte nog niet om op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) aan de slag te gaan met beregenen op maat. Vanwege de aanhoudende droogte en vooral door het nog niet gereed zijn van een adviesmodel voor beregening.

“Dat is wel iets waar ik uiteindelijk naartoe wil, maar als ik zie dat we nu alweer 14 dagen op rij continu aan het beregenen zijn en dat dat water zo weer weg is, dan wordt beregenen op maat ingehaald door de werkelijkheid en is beregenen op tijd veel meer een issue”, zegt Zwier. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat het zo vroeg in het jaar al zo droog is op onze zandgronden, ook niet in ’recordjaar’ 1976. Dit jaar, maar ook de afgelopen twee jaren, moet je gewoon direct beginnen met beregenen. Zelfs vochtsensoren of een adviesmodel kunnen dit niet bijbenen als je het mij vraagt.” Bovendien heeft Zwier twijfels over de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van stationaire bodemvochtsensoren op gras- en maispercelen. “Welke is de juiste, waar moet ik ze plaatsen, hoeveel moet ik er plaatsen? Dat zijn allemaal vragen die ik heb. Bovendien is het aanbod vrij omvangrijk. Welke past het beste op zandgronden die beweid en gemaaid worden? We hebben er nu een aantal inclusief een handheld en we hebben ook de mogelijkheid om grondmonsters te drogen en zo het werkelijke vocht percentage te bepalen. Misschien is een mobiele sensor op een quad in combinatie met een farmwalk, wel de beste oplossing? Ik wil graag een vergelijking opzetten van die verschillende vochtsensoren en beregeningsadviezen. Welke percelen/gewassen moet ik in welke volgorde beregenen voor de minste opbrengstderving?”

Bij aanhoudende droogte in de zomer kiest Zwier ervoor om snijmais te beregenen omdat dat gewas meestal de meeste potentie heeft met de beste kosten-baten verhouding en de geringste milieu-impact. “Beregenen van grasland is op onze zandgronden vooral in het voorjaar effectief maar geeft in de zomer vaak (te) weinig resultaat. Mede omdat de verdamping zo groot is, veel groter dan bij mais. Bovendien sta je te kijken van het herstelvermogen van grasland dat je ongemoeid laat tijdens droogte. Afgelopen jaren hebben we twee graspercelen volledig ongemoeid gelaten. Dus geen beweiding, geen beregening, geen oogst, geen bemesting. Het verbaasde mij hoe mooi groen en onkruidvrij die percelen in de herfst weer waren.”

Gerelateerde berichten

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.