Bert ten Doeschot
‘Het is belangrijk dat de verzamelde data niet verloren gaan en benut worden voor de toekomst van onze sector’

IK HEET BERT TEN DOESCHOT (1971), MELKVEEHOUDER IN HENGELO (O)

Aan de stadsrand van Hengelo staat het melkveebdrijf met 130 koeien en bijbehorend jongvee. De koeien worden bij de zomerdag geweid. We doen aan weidegang. Op de nevenvestiging in Groningen melken we ook koeien. Mijn vriendin Elze is melkveehoudster in Friesland, waar ik regelmatig ben.

De Marke ken ik als proefboerderij binnen het vroegere praktijkonderzoek. Ik vind het belangrijk dat de data, die we in de loop der tijd hebben verzameld, niet verloren gaan en benut worden ten dienste van de toekomst van onze sector. Deze dataverzameling kan ons helpen bij ontwikkeling van toekomstig beleid op met name zandgrond. Mede daarom vind ik het van belang dat deze onderzoekslocatie op zandgrond behouden blijft. Graag wil ik me ervoor inzetten dat het praktijkonderzoek weer terugkomt in boerenhanden. Mijn toegevoegde waarde ligt in mijn ervaring met de coöperatieve structuur.

Naast melkveehouder ben ik momenteel vicevoorzitter Rabobank Centraal Twente en lid van Grondkamer Oost. 

Doe mee! De Marke in Boeren handen

De exploitatie en ontwikkeling van het bedrijf komen dus weer in boerenhanden. Daar willen we u graag bij betrekken. Als lid bepaalt u mede wat we gaan onderzoeken en hoe we het bedrijf gaan ontwikkelen.
Schrijf u in
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.