Bestuur Coöperatie De Marke stelt zich voor

Het bestuur van Coöperatie De Marke bestaat uit zes bestuursleden. In dit artikel stellen we hen graag aan u voor en vertellen ze over hun drijfveer om zich in te zetten voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Andre Arfman (1984), melkveehouder in Vorden, neemt graag zelf het roer in handen: ‘Ik trek de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke als voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren. Onderzoek vraaggestuurd vanuit de leden, maar ook onafhankelijk en transparant, daar hecht ik aan en daar wil ik me samen met dit team van bestuurders graag voor inzetten. De meeste bestuursleden hebben hun sporen verdiend in besturen binnen de agrarische sector.’ Ook Ellis Lugtenberg (1976), melkveehouder in Olst, kijkt er naar uit samen met een mooie groep boerenleden een bijdrage te mogen leveren aan De Marke. ‘Eigen keuzes kunnen en mogen maken is voor mijzelf een belangrijke waarde en dit gun ik iedereen. Om deze reden draag ik De Marke ook een warm hart toe; zelf ontdekken, zelf richting geven, zelf sturen.’

Kringloop als basis

Melkveehouder Joan Beernink (1958) uit Beltrum zit namens Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) in het coöperatiebestuur van De Marke. Hij is bestuurslid, omdat hij vindt dat de landbouw alleen toekomst heeft als ze zich blijft ontwikkelen met oog voor milieu en consument. ‘Ik hou van een constructieve benadering en wil vanuit een integrale aanpak mensen meenemen. We moeten daarbij de wetenschap gebruiken als onderbouwing. Ik zie Agro-innovatiecentrum De Marke als verbindende factor voor Oost-Nederland voor de samenleving en voor de boeren als voedselproducent. De toekomst van de Coöperatie De Marke als instituut, is een op wetenschappelijke basis gestoelde ontwikkeling van methodes en oplossingen om een duurzame voedselproductie te creëren, samen met de boeren.’ Ook Andre de Groot (1973), melkveehouder in het Gelderse Laren, komt uit de hoek van de VKA en wil zich graag inzetten voor De Marke. ‘Ik ben sinds zeven jaar lid van de studieclub van VKA. Ontwikkelen en vernieuwen heeft mijn passie. We zijn demobedrijf en doen mee aan proeven over graslandmanagement, reductie ammoniak en methaan. Verder begeleid ik studenten van het Zonecollege en Aeres tijdens de jaarlijkse expertdag.’

Onderzoekslocatie op zandgrond

Bestuurslid Bert ten Doeschot (1971), melkveehouder in Hengelo (O) is van mening dat het belangrijk is dat de verzamelde data van De Marke niet verloren gaan en benut worden voor de toekomst van onze sector. ‘De Marke ken ik als proefboerderij binnen het vroegere praktijkonderzoek. Deze dataverzameling kan ons helpen bij ontwikkeling van toekomstig beleid op met name zandgrond. Mede daarom vind ik het van belang dat deze onderzoekslocatie op zandgrond behouden blijft. Graag wil ik me ervoor inzetten dat het praktijkonderzoek weer terugkomt in boerenhanden.’ Ook de Larense melkveehouder Herbert Meuleman (1986) wil zich graag inzetten voor praktijkonderzoek. ‘De reden dat ik bestuurslid ben geworden van Coöperatie De Marke is gezamenlijk de mogelijkheden van een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond onderzoeken en onderbouwen door en met praktijkonderzoek. Een regionaal initiatief waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.’

Lees meer op: Organisatie – De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Beweiding op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke proberen we al enkele jaren de dieren zo vroeg mogelijk te laten weiden. Wanneer het weer en de grasgroei het toelaten, gaan de dieren naar buiten. Hoe gaan we daarbij te werk?

Spin in het agro-innovatienetwerk

De Achterhoek ontpopt zich steeds meer als agro-innovatieregio. De Marke vervult de rol van spin in het agro-innovatienetwerk. Samenwerking leidt tot meer innovatie in de landbouw is het idee.

Onderzoeksteam Agro-innovatiecentrum De Marke uitgebreid met Rianne van Binsbergen

Rianne van Binsbergen (32) start per 1 april als onderzoeker/projectleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Als gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker in Wageningen maakt ze de overstap naar een onderzoeksbaan in het Gelderse Hengelo.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.