Beweiding op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke proberen we al enkele jaren de dieren zo vroeg mogelijk te laten weiden. Wanneer het weer en de grasgroei het toelaten, gaan de dieren naar buiten. Hoe gaan we daarbij te werk?

Het is altijd een kunst het juiste tijdstip te bepalen aan de hand van de geschatte grasgroei. Hierbij maken we gebruik van een grashoogtemeter om vast te stellen hoeveel droge stof er staat bij inscharen. We scharen in het voorjaar het liefst rond de acht centimeter in. Hierdoor grazen de dieren de eerste ronde snel alle weidepercelen af, zodat het gras kans heeft op uitstoelen en er groeitrappen gecreëerd worden.

Roterend standweiden en siëstabeweiding

Afgelopen jaar hebben we een aantal zomermaanden geëxperimenteerd met roterend standweiden (nieuw Nederlands weiden); we maakten gebruik van vijf of zes blokken. Aankomend seizoen gaan we direct aan de slag met negen blokken van een hectare. Afhankelijk van de groei gedurende het voorjaar kunnen we enkele blokken schrappen en maaien. Bij een goed groeiseizoen passen we tevens siëstabeweiding toe om zoveel mogelijk te kunnen beweiden in combinatie met de robotmelken. Ons doel hierbij is zoveel mogelijk vers gras te benutten via beweiding om zo de aanvoer van eiwit uit krachtvoeders te kunnen drukken.

Sturingsmodel voor eiwit

Onze uitdaging is, elke dag opnieuw, een goede inschatting te maken van de hoeveelheid ruw eiwit die benutbaar is uit weidegras, zodat we hier direct op kunnen anticiperen met het rantsoen op stal. Dit doen we aan de hand van een soort sturingsmodel. Hierbij kijken we naar de weersomstandigheden, het tankureum en het grasaanbod van die dag. Bij veel eiwit in de weide kan de eiwitaanvulling in de stal  naar beneden. Ook bij beweiding streven we naar vijftien procent ruw eiwit in het rantsoen en een tankureum lager dan 20. Voor ons is beweiding vroeg in het voorjaar een must; in april en mei is het weidegras enorm smakelijk, waardoor de dieren al vroeg goed in het weideritme komen en we direct de voordelen van energie- en eiwitrijk, goedkoop voorjaarsgras kunnen benutten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Nieuwe directeur van Coöperatie De Marke: Jaap Gielen

Jaap Gielen (57) wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen. Een korte kennismaking met Jaap.

Natuurinclusieve landbouw nader bekeken

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. Wat houdt functionele biodiversiteit in en wat heeft een melkveehouder daaraan?

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.