Bodemverbetering met Slibcompost
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

De inzet van zuiveringsslib voor landbouwdoeleinden is van groot belang om de nutriënten kringloop te sluiten.

Slib is rijk aan organische stof en sporenelementen en de laatste decennia steeds schoner is geworden. De toepassing in de landbouw is een kans voor zowel de waterschappen, de landbouwsector als de maatschappij. Zowel vanuit de behoefte aan bodemverbetering als vanuit het perspectief van het sluiten van kringlopen en de circulaire economie.

Dit project is bedoeld om effecten van de toepassing van verschillende soorten slibcompost in de praktijk vast te stellen. Afhankelijk van de bestemming (akkerbouw, melkveehouderij, export) kan slib van verschillende samenstelling worden gebruikt (hoog of laag gehalte aan fosfaat en of stikstof).

In dit project wordt slibcompost bereid door zuiveringsslib te mengen met twee groenstromen: bermmaaisel van de gemeente Bronckhorst en sloot/taludmaaisel van het waterschap Rijn en IJssel. In de proefopzet wordt geëxperimenteerd met twee verschillende composteringstechnieken: de klassieke composteermethode en de Bokashi fermentatietechniek. Slibcompost wordt jaarlijks op de proefvelden ondergewerkt. 

Download brochure ‘Slipcompost’ als pdf
Download brochure ‘Rapportage slibcompost 2019’ als pdf
Download brochure ‘Rapportage slibcompost 2020 als pdf
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.