Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over: WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

Het onderzoek op proefboerderij De Marke is gericht op een toekomstbestendige melkveehouderij op zandgrond. De vier hoofdthema’s zijn: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat. Ondanks het feit dat de coöperatie uit financiële overwegingen heeft moeten besluiten om De Marke niet over te nemen van WUR, is de ambitie nog steeds dat melkveehouders met WUR samen nieuwe programma’s gaan ontwikkelen voor onderzoek op De Marke. WUR en het bestuur van de coöperatie zijn in overleg over een andere manier waarop die samenwerking vorm kan krijgen.

Koersen op samenwerking

Wageningen Livestock Research-manager Gert van Duinkerken is blij dat de partijen ondanks het afketsen van de overname blijven koersen op intensieve samenwerking: “De melkveehouderij staat voor grote opgaven. Denk aan klimaat en stikstof. Een kennis- en innovatiecentrum als De Marke levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij en zuivelketen. Wij vinden het belangrijk dat betrokken boeren de onderzoeksagenda meebepalen. Ons gezamenlijke doel is en blijft dat de uitdagingen waarvoor de melkveehouderij staat, worden ondersteund vanuit toepassingsgericht onderzoek.”

Stem van de boeren

Andre Arfman, voorzitter van het bestuur van de coöperatie: “Ik ben ervan overtuigd dat we ondanks de afgeketste overname, de stem van de boeren in de onderzoeksprogrammering en ontwikkeling van De Marke gestalte kunnen geven via de samenwerking met WUR en andere partijen, zoals Vruchtbare Kringloop Achterhoek. Het initiatief De Marke in Boerenhanden leverde in de afgelopen periode veel dynamiek op en een goed gevulde onderzoeksportefeuille met voor de sector relevante thema’s voor de continuïteit van de melkveehouderij op de zandgronden. De Marke blijft open en de boerenbetrokkenheid zetten we in een andere vorm voort.”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Laag eiwitgehalte in rantsoen resulteert in lage stikstofexcretie

Een uitdaging waar de melkveehouderij voor staat is het verlagen van de stikstofexcretie. Ook voor Agro-Innovatiecentrum De Marke is het verlagen van de stikstofexcretie één van de doelen van het bedrijf. In 2021 was de stikstofexcretie 15% lager dan in 2020. De verlaging is het resultaat van het sturen op een laag eiwitgehalte in het rantsoen.

Verbetert verdienmodel en kringloop van Achterhoekse landbouw door verdere samenwerking akkerbouw en veehouderij?

Doel van het project Samen op weg naar een toekomstbestendig Achterhoeks bouwplan is te onderzoeken hoe verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij extra bijdraagt aan de doelen van kringlooplandbouw en welke praktische of regeltechnische belemmeringen dat nu verstoren.

Demo ecoploegen maisland

Op woensdag 13 april van 13.30 uur tot 16.00 uur is er een demo ecoploegen op een perceel maisland van het bedrijf van Mathijs Groot Koerkamp aan de Zomerdijk in Harfsen. Er is voldoende parkeergelegenheid.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.