Carel de Vries
'Geen boerenzoon, maar wel opgegroeid tussen de koeien, koos ik voor een loopbaan in de melkveehouderij.'

Ik ben landbouwjournalist geweest bij Boerderij en Nieuwe Oogst, bedrijfsleider op De Marke en sinds 2002 zelfstandig.

Ik geef leiding aan projecten die te maken hebben met melkveehouderij, innovatie en duurzaamheid. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor Courage, de landelijke innovatiestichting voor de melkveesector. Zes jaar mocht ik leiding geven aan het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA). Heel mooi dat VKA nu verder gaat als zelfstandige boerenvereniging!

Op verzoek van de stuurgroep van VKA hebben we drie jaar geleden een bedrijfsplan gemaakt om De Marke veilig te stellen en weer terug te brengen in boerenhanden. Het is heel mooi dat dat nu gaat gebeuren! De Marke en VKA, beide in boerenhanden vormen samen een sterk team! Ik heb geen bestuurlijke of functionele rol bij Agro-innoatiecentrum De Marke, maar lever mijn bijdrage als adviseur en ontwikkelaar van projecten.

Ik loop al heel wat jaren mee in de sector, maar de onzekerheid en onrust waren niet eerder zo groot. En de zelfsturing vanuit de sector was niet eerder zo zwak. Daarom denk ik dat we nieuwe manieren nodig hebben om vanuit de praktijk sturing te geven aan onze eigen toekomst. Met Coöperatie De Marke kan de praktijk weer zelf de onderzoeksagenda bepalen. Zo kunnen we bouwstenen aandragen voor beleid en nieuwe wegen vinden om de melkveehouderij, ondanks alle veranderingen, een perspectiefvolle toekomst te bieden.

Doe mee! De Marke in Boeren handen

De exploitatie en ontwikkeling van het bedrijf komen dus weer in boerenhanden. Daar willen we u graag bij betrekken. Als lid bepaalt u mede wat we gaan onderzoeken en hoe we het bedrijf gaan ontwikkelen.
Schrijf u in
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.