Feiten en Cijfers
Agro Innovatiecenrum De Marke
Feiten en Cijfers
Agro Innovatiecenrum De Marke
Previous
Next

Bedrijfsgegevens

 • 55 ha lichte zandgrond: 15 ha permanent grasland; 40 ha in vruchtwisselingsysteem waarvan: 22 ha gras, 16 ha snijmaïs en 4 ha MKS
 • Melkproductie ± 800.000 kg melk totaal en 9.500 per koe
 • 84 melkkoeien, 45 stuks jongvee
 • MIOne twee-box automatisch melksysteem (melkrobot)
 • Sleufvloer in de ligboxenstal om NH3-uitstoot te verminderen
 • Extra voeropslag voor eigen krachtvoer
 • Extra mestopslag (10 maanden) vanwege korte aanwendingsperiode
 • Mestscheidingsinstallatie met opslag voor dikke en dunne fractie
 • 1,2 ha natuur(randen) via de wandelroute 'Het Markepad' toegankelijk

De bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht.

Milieu doelen De Marke

(sinds 1990)

Nitraat uitspoeling
50 mg/liter in bovenste grondwater
Ammoniak emissie
44 kg N ha per jaar
N overschot
128 kg N ha per jaar
P uitspoeling
0.15 mg P/ liter in bovenste water
P overschot
0.45 kg P ha per jaar
Broeikasgassen
30% reductie t.o.v. 1990

Kenmerken bedrijfsvoering agro-innovatiecentrum De Marke:

Bedrijfsvoering is gericht op een laag bedrijfs- en bodemoverschot van stikstof en fosfaat voor minimale belasting van bodem, water en lucht

 • Laag bemestingsniveau:
  Er wordt weinig stikstof- en geen fosfaatkunstmest gebruikt.
  Verdeling van dierlijke mest vindt plaats aan de hand van bodemwaardes en gewasbehoefte.
  Mestscheiden in dunne en dikke fractie en deze gericht inzetten om mineralen optimaal te benutten.
 • Vruchtwisselingsysteem: 3 jaar gras, 3 jaar maïs enz.
 • Grasonderzaai in maïs fungeert als stikstofvanggewas.
 • Uitgebalanceerd rantsoen voor melkvee; normvoeding voor VEM en DVE.
 • Lage excretie van stikstof, ammoniak, fosfaat en methaan.
 • Beperkte beweiding melkkoeien, ongeveer 6 uur per dag; 1 september wordt het vee opgestald
 • Weinig jongvee, geeft ruimte voor de teelt van eigen krachtvoer.
 • Deel van de mais wordt geoogst als Mais Kolven Silage (MKS). Dit is een goede krachtvoervervanger voor hoogproductieve melkkoeien.
 • In de herfst wordt vers-gras op stal gevoerd. Dit draagt bij aan een goede eiwitbenutting.
 • 45 zonnepanelen dragen bij aan de eigen energiebehoefte
 • Beregening bij droogte is belangrijk voor een goede mineralenbenutting en gewasopbrengst.
 • Door de combinatie van mechanische en chemische onkruidbestrijding is er weinig milieubelasting voor water en bodem.
 • De rendabiliteit van de individuele maatregelen en van het totale bedrijf vormen een belangrijk maatstaf

Gemiddeld winterrantsoen

Basisrantsoen:

SNIJMAIS
40%
Graskuil
55%
Soja op maat
Rantsoenkenmerken:
Normvoeding voor VEM
DVE en OEB. RE-gehalte rantsoen:
14,5%
Streefwaarde tankureumgehalte:
15 – 20 % 20%

Melkproductie

Rollend jaargemiddelde (juli 2020):

Melk
9.601 kg
vet
4.62 %
Eiwit
3,63 %
EJR
2255
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.