Bezoek aan De Marke
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

De Marke is voor de melkveehouderij op zandgrond het Agro-innovatiecentrum Jaarlijks bezoeken ongeveer 4.000 mensen De Marke. Tijdens een bezoek krijgt u informatie over de bedrijfsopzet en de toegepaste maatregelen, het onderzoek, de resultaten en de mogelijkheden in de praktijk, wat is het milieueffect en wat kost het?

 

Dat is nodig, want de uitdagingen zijn groot: stikstof, fosfaat, klimaat, biodiversiteit, bodemkwaliteit, waterkwaliteit, grondgebondenheid, kringlooplandbouw etc. De boeren zien zich geconfronteerd met een groot aantal vragen en uitdagingen. Hoe pakken we die zó op dat ze de agrosector in onze regio niet verzwakken, maar versterken. Het agro-foodcluster, met de primaire landbouw als fundament, is een van de belangrijkste economische pijlers van de regio. 

Gebruik ontvangstruimte

Tijdens kantoortijden is het mogelijk onze ontvangstruimte te gebruiken. (Maximaal 50 personen)

Samenwerking met andere (kennis) partijen

De Marke staat open voor samenwerking met andere partijen. De Marke is ingericht voor het oppakken van innovaties, uitvoeren van onderzoek, invullen/organiseren van demonstatie of kennis activiteiten. Personeel en bedrijf kunnen hiervoor worden ingezet.

Stageplaatsen

Er zijn voortdurend stageplaatsen beschikbaar voor zowel MBO als HBO leerling/student. Voor universitaire studenten zijn er regelmatig mogelijkheden binnen projecten

Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van Agro-innovatiecetrum De Marke, wilt u het proefbedrijf bezoeken of ben je op zoek naar een stageplaats? Neem dan contact met ons op. Bel: (0575) 46 73 23 of mail naar: info@demarke.eu

Trefcentrum en broedplaats

Agro-innovatiecentrum De Marke wordt door de uitbreiding van functies en activiteiten de inspirerende hotspot voor bottom-up vernieuwing in de landbouw. Een innovatiebroedplaats waar boeren, MKB-ers, onderzoekers en studenten elkaar ontmoeten en inspireren.

Nu al is er een sterke toename van bijeenkomsten op De Marke van partijen als Waterschap Rijn en IJssel, Vitens, ForFarmers, FrieslandCampina, Provincie e.a.

Daarnaast groeit De Marke uit tot een cluster van samenwerkende bedrijven en organisaties. VKA heeft haar domicilie al op De Marke en hetzelfde zit in de planning voor de Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA).

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.