Coöperatie stopt, maar missie geslaagd

André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke draagt symbolisch, in de vorm van een appelboom, het innovatiecentrum over aan Fleur Brinke, de nieuwe manager Agro-innovatiecentrum De Marke.

Een vreemd moment om mijn laatste column te schrijven als voorzitter van coöperatie De Marke en daarmee mijn laatste bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief van Agro-innovatiecentrum De Marke. Als bestuur begonnen we een aantal jaren geleden aan deze uitdaging om de onderzoeksfaciliteiten voor melkveehouderij op zandgrond open te houden en beschikbaar te laten zijn voor onderzoeksvragen die een relatie kennen met het boerenerf. Op dat moment werd De Marke met sluiting bedreigd en er was relatief weinig bemoeienis met het onderzoeksprogramma door de melkveehouders zelf.

Als bestuur hebben we veel tijd en energie gestoken in het opzetten van de coöperatie, het onderzoeksprogramma, het werven van goed personeel en het betrekken van met name melkveehouders bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Het is daarom een beetje zuur dat het uiteindelijke doel, het daadwerkelijk laten starten van de coöperatie, niet is gelukt. Toch constateren we als bestuur dat we onze doelen, waarvoor de coöperatie was opgericht, wel een stuk dichterbij hebben gebracht: Wageningen University & Research heeft besloten De Marke open te houden en verder te ontwikkelen naar een Agro-innovatiecentrum, zoals de coöperatie dat voor ogen had. Bovendien is een vergaand samenwerkingsverband aangegaan met de VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers) en wordt er een Boerenstuurgroep en Adviesraad opgezet om melkveehouders de gelegenheid te geven mee te praten over het onderzoeksprogramma. Hoe mooi is het dan te zien dat er een nieuwe manager in de persoon van Fleur Brinke op Agro-innovatiecentrum De Marke is aangesteld die al enige jaren werkt bij de VKA en weet wat er speelt op het boerenerf. Ik wens haar dan ook alle goeds toe om de drijfveren van de coöperatie door te vertalen naar de toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke onder de vlag van Wageningen University & Research.

Innovatie en onderzoek zijn ook zeker de komende periode hard nodig om oplossingsrichtingen te vinden die nodig zijn voor de uitdagingen die op onze sector afkomen. Door een centrum te behouden waar oplossingen uit de praktijk voorzien kunnen worden van een wetenschappelijke basis hopen we dat uiteindelijk de beleidsmakers ook deze eens gaan omarmen. Vanaf deze plek wil ik een ieder die de coöperatie de afgelopen jaren een warm hart toegedragen heeft dan ook hartelijk danken! In het bijzonder de medewerkers die zich voor ons ingezet hebben en mede ervoor gezorgd hebben dat Agro-innovatiecentrum De Marke de komende jaren weer verder kan.

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Praktijkpilot druppelirrigatie in “Het Klooster”: effect op bodemvocht, opbrengsten en minerale stikstof

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. In samenwerking met Agro-innovatiecentrum De Marke is er gekeken naar de werking van bodemvocht in relatie tot nitraatuitspoeling in combinatie met druppelirrigatie als watergiftmethodiek. De resultaten over 2021 zijn bekend, maar geven nog onvoldoende beeld. De praktijkpilot krijgt dit jaar een vervolg.

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Vertrouwd beeld verdwijnt

Wat betreft ons logo en onze huisstijl is afgesproken dat de huisstijl van Wageningen University & Research wordt gevolgd. Wat uiterlijke herkenbaarheid betreft verandert er dus de komende tijd nog het een en ander. Wat zijn de ontwikkelingen?
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.