Coöperatie stopt, maar missie geslaagd

André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke draagt symbolisch, in de vorm van een appelboom, het innovatiecentrum over aan Fleur Brinke, de nieuwe manager Agro-innovatiecentrum De Marke.

Een vreemd moment om mijn laatste column te schrijven als voorzitter van coöperatie De Marke en daarmee mijn laatste bijdrage te leveren aan de nieuwsbrief van Agro-innovatiecentrum De Marke. Als bestuur begonnen we een aantal jaren geleden aan deze uitdaging om de onderzoeksfaciliteiten voor melkveehouderij op zandgrond open te houden en beschikbaar te laten zijn voor onderzoeksvragen die een relatie kennen met het boerenerf. Op dat moment werd De Marke met sluiting bedreigd en er was relatief weinig bemoeienis met het onderzoeksprogramma door de melkveehouders zelf.

Als bestuur hebben we veel tijd en energie gestoken in het opzetten van de coöperatie, het onderzoeksprogramma, het werven van goed personeel en het betrekken van met name melkveehouders bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Het is daarom een beetje zuur dat het uiteindelijke doel, het daadwerkelijk laten starten van de coöperatie, niet is gelukt. Toch constateren we als bestuur dat we onze doelen, waarvoor de coöperatie was opgericht, wel een stuk dichterbij hebben gebracht: Wageningen University & Research heeft besloten De Marke open te houden en verder te ontwikkelen naar een Agro-innovatiecentrum, zoals de coöperatie dat voor ogen had. Bovendien is een vergaand samenwerkingsverband aangegaan met de VKA (Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers) en wordt er een Boerenstuurgroep en Adviesraad opgezet om melkveehouders de gelegenheid te geven mee te praten over het onderzoeksprogramma. Hoe mooi is het dan te zien dat er een nieuwe manager in de persoon van Fleur Brinke op Agro-innovatiecentrum De Marke is aangesteld die al enige jaren werkt bij de VKA en weet wat er speelt op het boerenerf. Ik wens haar dan ook alle goeds toe om de drijfveren van de coöperatie door te vertalen naar de toekomst van Agro-innovatiecentrum De Marke onder de vlag van Wageningen University & Research.

Innovatie en onderzoek zijn ook zeker de komende periode hard nodig om oplossingsrichtingen te vinden die nodig zijn voor de uitdagingen die op onze sector afkomen. Door een centrum te behouden waar oplossingen uit de praktijk voorzien kunnen worden van een wetenschappelijke basis hopen we dat uiteindelijk de beleidsmakers ook deze eens gaan omarmen. Vanaf deze plek wil ik een ieder die de coöperatie de afgelopen jaren een warm hart toegedragen heeft dan ook hartelijk danken! In het bijzonder de medewerkers die zich voor ons ingezet hebben en mede ervoor gezorgd hebben dat Agro-innovatiecentrum De Marke de komende jaren weer verder kan.

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Word vriend van Agro-innovatiecentrum De Marke!

Vrienden zijn geïnteresseerde agrariërs en personen uit het agrarische bedrijfsleven, overheid en onderwijs. U kunt zich kosteloos aanmelden als lid van het netwerk en ontvangt dan informatie over activiteiten en resultaten van het Agro-innovatiecentrum De Marke. Ook nodigen wij u uit voor bijeenkomsten.

Agro-innovatiecentrum De Marke gaat op ingeslagen weg voort

Nu het opheffen van Coöperatie De Marke een feit is, is de vraag hoe gaat Agro-innovatiecentrum De Marke verder? Per 1 juni is Fleur Brinke aan de slag als Manager Agro-innovatiecentrum De Marke. We leggen deze vraag aan haar voor.

Coöperatie stopt, maar missie geslaagd

Laatste column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke en daarmee zijn laatste bijdrage aan de nieuwsbrief van Agro-innovatiecentrum De Marke: Coöperatie stopt, maar missie geslaagd.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.