De laatste loodjes…

De officiële oprichting van Coöperatie De Marke ligt alweer even achter ons. De mogelijkheid om lid te worden laat nog even op zich wachten. Voorzitter Andre Arfman licht toe waardoor dat komt.

Inmiddels is het alweer even geleden dat de Coöperatie De Marke is opgericht. Dit mooie initiatief hebben we toen direct wereldkundig gemaakt en heeft al vele van jullie geïnteresseerd. Een plek voor verbinding tussen de wetenschap en de boerenpraktijk, een platform om met onderzoekers in discussie te gaan. En ook de plek waar de vragen gesteld kunnen worden hoe we als melkveehouders op zandgrond kunnen omgaan met de grote uitdagingen die op ons pad komen richting de toekomst. Ondanks het grote enthousiasme verschoof het moment waarop het lidmaatschap bekrachtigd kan worden telkens weer. Graag willen we de redenen hiervoor nader toelichten.

Zorgvuldig proces

Het opzetten en uitwerken van het idee van de coöperatie is één, maar het juridisch goed borgen is twee. Aangezien we als coöperatie leden vragen om een participatie te kopen om zo bij te dragen aan het eigen vermogen willen we natuurlijk niet dat er onverantwoorde risico’s genomen worden. Daarom vragen zaken als het opstellen van een participatiereglement en ook de discussies binnen het bestuur de nodige tijd. Ook lopen we op dit vlak tegen wetgeving aan, waaraan het een en ander  moet voldoen. Een belangrijk onderwerp is bijvoorbeeld hoe we de coöperatie in handen van melkveehouders kunnen houden. We streven ernaar dat minimaal 51% in (actieve)boerenhanden blijft, dus daarvoor moet ook het nodige juridisch geregeld zijn. Daarom zijn we op dit moment bezig met het vormgeven van zaken als verhandelbaarheid van participaties en ook het stemrecht. Een taai proces, maar met als doel heldere richtlijnen en beperkte risico’s voor leden!

Samenwerking

Op dit moment zijn we nog volop in onderhandeling met Wageningen Universiteit over het overnemen van het melkveebedrijf. Hierin zetten we verschillende opties naast elkaar en maken vervolgens een afweging. Uitgangspunt daarbij is dat de overname leidt tot een rendabele business case, waarbij ook ruimte is om te denken aan de toekomst. Het bestuur is hoopvol gestemd dat het de komende maanden tot een akkoord komt. Vooruitlopend daarop hebben we inmiddels een samenwerkingsovereenkomst getekend met Wageningen Universiteit. Deze overeenkomst regelt onder andere de samenwerking tussen de onderzoekers die in dienst zijn van de coöperatie en onderzoekers van Wageningen Universiteit. Naast gezamenlijke projecten blijft het uiteraard ook mogelijk dat De Marke zelf onderzoek doet. Ook daar geven we vorm aan door het team onderzoekers op Agro-innovatiecentrum De Marke uit te breiden. Zie ook het artikel Wetenschap en boeren slaan handen ineen rond De Marke – De Marke

Vervolgstappen

Het bestuur heeft 1 juli 2021 gekozen als beoogde datum van overname van het melkveebedrijf. De komende maand hopen we dan ook de diverse documentatie af te ronden, zodat we dit voorjaar ook daadwerkelijk leden kunnen verwelkomen bij de coöperatie. Heeft u hiervoor in het verleden al eens interesse getoond, dan nemen we contact met u op. Nieuwe geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken via www.demarke.eu/word-lid

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Nieuwe directeur van Coöperatie De Marke: Jaap Gielen

Jaap Gielen (57) wordt per 1 april de nieuwe directeur van Coöperatie De Marke in het Gelderse Hengelo. Vanuit deze functie gaat Jaap het Agro-innovatiecentrum De Marke aansturen. Een korte kennismaking met Jaap.

Natuurinclusieve landbouw nader bekeken

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke gaan we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in een aantal onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit, waaronder kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid) vallen. Wat houdt functionele biodiversiteit in en wat heeft een melkveehouder daaraan?

De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.