De Marke probeert grondwaterpeil aan te vullen

Het grondwaterpeil is de afgelopen jaren drastisch gezakt door de extreme droge jaren. Om deze grondwaterstand aan te vullen wordt er vanaf januari 2020 water vanuit de nabijgelegen Veengoot naar de Markeplas gepompt.

Deze 6 hectare grote plas ligt naast KTC de Marke. En met deze actie probeert De Marke samen met Waterschap Rijn en IJssel de grondwatervoorziening rond De Marke weer aan te vullen, zodat het gebied minder verdroogd en het komende seizoen weer optimaal beregend kan worden.

De afgelopen droge jaren hebben veel effect gehad op de grondwaterstand op de droge zandgronden van KTC De Marke in Hengelo (Gld.). “Het peil was deze herfst lager dan ooit’’, zegt Zwier van der Vegte, manager bij het melkveeproefbedrijf. Zo ontstond 15 jaar geleden al het idee om water in dit gebied vast te houden door water vanuit de nabij gelegen Veengoot het gebied in te pompen en via een slotenstelsel te infiltreren. Dit project heeft echter onvoldoende opgeleverd, de waterinfiltratie bleef sterk achter bij de verwachting. Na deze droge zomers is het weer heel actueel en ontstonden er plannen voor extra infiltratie. KTC De Marke, provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel en Vitens zijn dit jaar hier op kleine schaal mee gestart. Zowel De Marke als het waterbedrijf Vitens hebben voordeel bij optimale grondwatervoorziening. “Voor De Marke is het goed om water vast te houden in het gebied en zo de grondwaterstand op peil te houden, zodat wij straks in een droge periode over voldoende water beschikken om te kunnen beregenen’’, meent Van der Vegte.

Drinkwatervoorziening aanvullen
Vitens beschikt in gebied over een drinkwaterpompstation. Het is dus voor het waterbedrijf belangrijk dat er voldoende water is voor een optimale drinkwatervoorziening. In het gebied liggen meerdere rabattenbossen. Dit zijn bossen met greppels waarin normaal gesproken het overtollige regenwater wordt opgevangen. Door de lage grondwaterstand en de droogte is dat bos droog komen te liggen. Via de Veengoot wordt hier nu water ingepompt in de winterperiode. “Dit blijven we in principe doen zolang er voldoende water aanvoer is’’, merkt Van der Vegte op.


Pompen en slotenstelsel
Aangezien het nu nog een pilot is, pompen we het water uit de Veengoot naar de Markeplas en het ‘waterwinningsbos’. Dit gebeurt met pompen. “Het is de bedoeling dat we op en den duur het slotenstelsel aanpassen, zodat we het water vanzelf de Markeplas in stroomt en we het water beter vast kunnen houden en infiltreren. Afhankelijk van de ervaring de komende periode zullen we hier met de verschillende partijen keuzes inmaken’’, zegt de bedrijfsleider.

“Voor nu kunnen we zeggen dat het water in de Markeplas ongeveer met 75 centimeter is gestegen in een periode van een maand. Er is dus ruim 40.000 kuub klopt richting de plas gegaan’’.

Gerelateerde berichten

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.