De Marke staat in de startblokken voor het onderwijs

In de komende tijd vinden er veel onderwijsactiviteiten plaats op De Marke. Met deze activiteiten brengen we enerzijds de actuele kennis en kunde van Agro-innovatiecentrum De Marke op het gebied van kringloop-, natuurinclusieve-, klimaatrobuuste-, en precisielandbouw de opleidingen binnen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid aan studenten om te leren ín de praktijk.

Studenten gaan aan de slag met échte vraagstukken in authentieke situaties en niet met kant-en-klare opdrachten in hypothetische situaties. Deze vraagstukken vragen om een onderzoekende en ondernemende houding en om kenniscreërend werken in interactie met elkaar en met de buitenwereld. Dat bereidt studenten voor op de complexe wereld waarin zij na hun studie in aan het werk gaan: ze leren actief kennis verwerven in de praktijk, waardoor ze ook na de opleiding beter in staat zijn om hun kennis op peil te houden. Op deze manier leren studenten ook beseffen dat het draaien aan één knop van invloed kan zijn op allerlei plekken in het systeem.

Hogeschool Van Hall Larenstein: Leren in de praktijk, voor de praktijk en met de praktijk

Deze herfst mogen we diverse groepen studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein verwelkomen, als opmaat naar een nog intensievere samenwerking in de toekomst. Zo komen studenten bijvoorbeeld naar De Marke voor een lesdag over de data-analyse van de data van koesensoren, waarbij observaties worden gecombineerd met de sensordata. Maar de ambitie is hoger: het gaat niet alleen om het overdragen van kennis, maar om studenten zélf ook actief te laten bijdragen aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Door aan de slag te gaan met kennisvragen, vanuit zowel individuele bedrijven als samenwerkingsverbanden, kunnen studenten bijdragen aan oplossingen voor uitdagingen in de beroepspraktijk. De Marke biedt daarin de sterke verbinding met de beroepspraktijk, wat leidt tot meer ontwikkeling van praktijkkennis, en meer (impliciete) kennisoverdracht.

Zone.College: praktijkrijk leren

Vanaf januari is De Marke een dag in de week de uitvalsbasis voor de eerstejaars studenten Melkveehouderij én Loonwerk van het Zone.College in Doetinchem. Vijf maanden lang zijn zij één dag in de week bezig met de thema’s Bodem en Bemesting, Graslandbeheer en -verbetering en Telen Voedergewas, zowel op De Marke áls bij bedrijven van VKA-leden. Zo geven we vorm aan de ambitie van Zone om 40% van het onderwijs búiten het klaslokaal te laten plaatsvinden. De kennis en kunde van medewerkers van De Marke verrijken het lesprogramma, studenten leren theorie en praktijk te koppelen en hun kennis in de praktijk toe te passen doordat de praktijk nooit ver weg is. Zo gaan ze bijvoorbeeld aan de slag met het maken van een plan voor de demonstratievelden op De Marke, en voeren dit plan ook uit. Daarnaast gaan ze regelmatig naar andere bedrijven: zo maken ze kennis met de praktijk en op andere bedrijven en leren ze door de ogen van de ander naar de eigen praktijk te kijken.

Ook samenwerking met Aeres MBO Barneveld en Aeres Hogeschool Dronten

Ook met zowel Aeres MBO Barneveld als Aeres Hogeschool Dronten wordt de samenwerking verder opgepakt. De Marke zal een bijdrage leveren aan het onderwijs op Aeres MBO Barneveld op de thema’s mest, water en bodem en het overkoepelende thema natuurinclusieve, duurzame melkveehouderij. Dat kan bijvoorbeeld door het begeleiden van praktijkleren, het geven van excursies of begeleiden van afstudeeropdrachten. Het heeft als doel om de bestaande opleidingen meer inhoudelijk te verbreden en te actualiseren en bij te dragen aan de transitie van de sector. Dit geldt ook voor Aeres Hogeschool in Dronten. De Marke zal intensiever bijdragen aan de inhoud van het curriculum en studenten begeleiden met hun opdrachten en stages. Ook gaan studenten, samen met De Marke en het bedrijfsleven, bijdragen aan bottom-up innovaties van vragen uit de praktijk.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: ‘Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel’.

Natuurinclusieve Landbouw: het wat, waarom en hoe

Op 4 november was Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut op Agro-innovatiecentrum De Marke bij de boerenbijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Nick hield daar een presentatie over NIL. De kernboodschappen van zijn betoog zijn in dit artikel verwerkt.

Kennis in en door de praktijk

Een van de projecten van De Marke binnen het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.