De Marke zoekt naar passend optimaal teeltsysteem

Meer en meer krijgen melkveehouders te maken met een vroeg voorjaar, droge en warme zomer, langer najaar en mildere winters. Dit betekent verhoudingsgewijs meer groeidagen buiten het normale groeiseizoen. Hoe benutten we deze dagen beter en hoe gaan we om met de droge en warme zomers?

Een belangrijk doel van De Marke is het realiseren van goede gewasopbrengsten bij een optimale mineralenbenutting. De drie droge jaren op een rij zorgden voor een afnemende gewasproductie en voedervoorziening op de droge zandgronden in Hengelo (Gld.) De komende jaren gaan we binnen het KLIMAP-project op zoek naar nieuwe teeltsystemen die positief bijdragen aan het veranderde klimaat.

Experimenteren op drie proefvelden

Op Agro-innovatiecentrum De Marke starten we dit jaar met drie proeven in het kader van het KLIMAP-project. We leggen drie proefvelden aan:

  1. In het najaar doorzaaien van wintergraan in bestaand grasland. Het achterliggende doel hiervan is het realiseren van hogere gewasopbrengsten in de eerste en tweede snede.
  2. Bij herinzaai grasland in het najaar wintergraan mee zaaien met het gras. In de proef worden verschillende zaaihoeveelheden mee gezaaid. Ook hier is het doel het oogsten van hogere gewasopbrengsten van de eerste en tweede snede. Daarnaast zorgt het wintergraan voor een snellere bodembedding, waardoor onkruiden minder kans krijgen. 
  3. Het zaaien van wintergraan en Italiaans raaigras tussen mais en mais vruchtwisseling. Hierbij maken we een vergelijking tussen het wel en niet bemesten en oogsten van het tussengewas. De opbrengst van de gewassen en het effect van het tussengewas op de mais gaan we meten.


Op alle drie proefvelden bepalen we de gewasopbrengsten en de mineralenbenutting.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Beweiding op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke proberen we al enkele jaren de dieren zo vroeg mogelijk te laten weiden. Wanneer het weer en de grasgroei het toelaten, gaan de dieren naar buiten. Hoe gaan we daarbij te werk?

Spin in het agro-innovatienetwerk

De Achterhoek ontpopt zich steeds meer als agro-innovatieregio. De Marke vervult de rol van spin in het agro-innovatienetwerk. Samenwerking leidt tot meer innovatie in de landbouw is het idee.

Onderzoeksteam Agro-innovatiecentrum De Marke uitgebreid met Rianne van Binsbergen

Rianne van Binsbergen (32) start per 1 april als onderzoeker/projectleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Als gepromoveerd wetenschappelijk onderzoeker in Wageningen maakt ze de overstap naar een onderzoeksbaan in het Gelderse Hengelo.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.