Demoveld De Marke: teelten die passen

Eind oktober hebben we een gedeelte van het demoveld ingezaaid met wintergewassen. De opzet van het demoveld is veehouders en studenten zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. De aangelegde wintergewassen zijn wintergranen, winterveldbonen, wintererwten al dan niet in een mengteelt.

Experimenteren met sensoren

Op het demoveld zijn komend seizoen diverse sensoren te zien die vocht, zuigspanning en temperatuur in de bodem gaan meten. Het platform biedt producenten van de sensoren de mogelijkheid hun producten in meerdere teelten te testen.

Samenwerking met Zone.college

De samenwerking met het Zone.college wordt geïntensiveerd. Er zal vanuit het Zone.college meer ingezet worden op praktijkonderwijs. Vanaf Januari 2022 is een klas eerstejaars studenten van het Zone.college elke week een dag op De Marke. Deze studenten gaan aankomend voorjaar mede aan de slag met de verdere indeling van het demoveld.

Winterveldbonen met tarwe
Sensor: AguroTech
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

Fundering gelegd, nu verder bouwen

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

Veldproef met winterrogge op De Marke

Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.