Demoveld De Marke: teelten die passen

Eind oktober hebben we een gedeelte van het demoveld ingezaaid met wintergewassen. De opzet van het demoveld is veehouders en studenten zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. De aangelegde wintergewassen zijn wintergranen, winterveldbonen, wintererwten al dan niet in een mengteelt.

Experimenteren met sensoren

Op het demoveld zijn komend seizoen diverse sensoren te zien die vocht, zuigspanning en temperatuur in de bodem gaan meten. Het platform biedt producenten van de sensoren de mogelijkheid hun producten in meerdere teelten te testen.

Samenwerking met Zone.college

De samenwerking met het Zone.college wordt geïntensiveerd. Er zal vanuit het Zone.college meer ingezet worden op praktijkonderwijs. Vanaf Januari 2022 is een klas eerstejaars studenten van het Zone.college elke week een dag op De Marke. Deze studenten gaan aankomend voorjaar mede aan de slag met de verdere indeling van het demoveld.

Winterveldbonen met tarwe
Sensor: AguroTech
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Praktijkpilot druppelirrigatie in “Het Klooster”: effect op bodemvocht, opbrengsten en minerale stikstof

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. In samenwerking met Agro-innovatiecentrum De Marke is er gekeken naar de werking van bodemvocht in relatie tot nitraatuitspoeling in combinatie met druppelirrigatie als watergiftmethodiek. De resultaten over 2021 zijn bekend, maar geven nog onvoldoende beeld. De praktijkpilot krijgt dit jaar een vervolg.

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Vertrouwd beeld verdwijnt

Wat betreft ons logo en onze huisstijl is afgesproken dat de huisstijl van Wageningen University & Research wordt gevolgd. Wat uiterlijke herkenbaarheid betreft verandert er dus de komende tijd nog het een en ander. Wat zijn de ontwikkelingen?
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.