Denk mee over Natuurinclusieve Landbouw!

Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Hoe passen we dat in op onze bedrijven en welke vragen roept dat op? Agro-innovatiecentrum De Marke gaat aan de slag met het vinden van antwoorden, maar dat doen we samen met de praktijk. Daarom organiseren we op donderdag 4 november een bijeenkomst met boeren en wetenschappers over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wij nodigen melkveehouders en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de invulling van natuurinclusieve melkveehouderij op zandgrond.

Deze bijeenkomst is onderdeel van het project ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘, gefinancierd vanuit het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw (zie ook https://demarke.eu/verkenning-van-natuurinclusieve-landbouw-op-de-marke/). De afgelopen periode hebben we met experts van Wageningen University and Research (WUR) en Louis Bolk Instituut voor De Marke en twee melkveebedrijven plannen gemaakt voor een ‘natuurinclusieve bedrijfsvoering’. Op elk van deze bedrijven zijn andere kansen en andere uitdagingen. Welke beelden ontstaan ​​tijdens het uitwerken van de plannen en welke inhoudelijke vragen doemen dan op? Die beelden en de te onderzoeken vragen bespreken we tijdens de bijeenkomst op 4 november. Zo ontwikkelen we, samen met u, het onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke voor de komende jaren.

Praktische informatie

De bijeenkomst vindt plaats op De Marke, Roessinkweg 2, 7255 PC Hengelo op donderdag 4 november van 10.00 tot 15.00 uur.

Het programma: 

10.00 uur Ontvangst met koffie/thee

10.15 uur Welkom door Carel de Vries (Agro-innovatiecentrum De Marke)

10.30 uur Inleiding Natuurinlcusieve landbouw door Nick van Eekeren (Louis Bolk Instituut)

11.00 uur Start ochtendprogramma

12.30 uur Lunch

13.15 uur Start middagprogramma

14.45 uur Plenaire afsluiting

15.00 uur Sluiting en borrel

De deelnemers worden in twee groepen verdeeld voor het ochtend- en middagprogramma. Eén groep gaat naar buiten om daar verder in gesprek te gaan over de natuurinclusieve toekomstplannen van De Marke. De andere groep blijft binnen om daar met experts in gesprek te gaan over natuurinclusieve landbouw op een extensief melkveebedrijf of op een intensief melkveebedrijf. Na de lunch wisselen de groepen.

De lunch wordt verzorgd.

Interesse om mee te discussiëren over de gemaakte plannen, meldt u dan aan via het formulier hieronder. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Tijdens de bijeenkomst wordt er rekening gehouden met de coronamaatregelen. Voor vragen neem contact met ons op via info@demarke.eu.

  Facebook
  Twitter
  LinkedIn

  Gerelateerde berichten

  KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

  Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

  Fundering gelegd, nu verder bouwen

  Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

  Veldproef met winterrogge op De Marke

  Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.
  De Marke

  Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.