Druppelirrigatie in mais en aardappelen
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Druppelirrigatie proefveld op agro-innovatiecentrum De Marke

Op droge zandgronden is vocht in veel jaren in meer of mindere mate een beperkende factor voor een optimale opbrengst van snijmais. Algemeen wordt gesteld dat in droge jaren het meeste voordeel van beregenen wordt behaald in de periode van bloei tot korrelvulling. Mais gaat dan efficiënter om met water dan gras. Mogelijk is vocht in een eerder stadium een beperkende factor, maar is het minder zichtbaar. Een eerste zichtbare verschijnsel van een vochttekort is dat het blad overdag gaat krullen. In het begin herstelt zich dat ‘s nachts weer. Een praktisch handvat om te beginnen met beregenen is wanneer ‘s morgens het blad nog gekruld is. Bij beregening in maïs moet men door het gewas rijden, waardoor 2-5% van de oppervlakte niet meer productief is. 

Nadelen van mais beregenen zijn:

  • Er wordt pas vocht toegediend bij ernstige droogte, waarschijnlijk treedt er al opbrengstderving op in een vroeger stadium.
  • Beregenen heeft een relatief lage efficiëntie van water, er verdampt relatief veel water door verneveling en vanaf de planten.
  • Een deel van mais wordt platgereden.
  • Beregenen van mais is arbeidsintensief en kost relatief veel energie.

Bovenstaande was aanleiding om op proefbedrijf De Marke oriënterend te kijken naar de mogelijkheden van druppelirrigatie in mais. Met druppelirrigatie kan water efficiënter toegediend worden dan met beregenen omdat het direct op de bodem wordt toegediend waardoor er met name onder warme droge omstandigheden minder verdampt. Eenmaal aangelegd kan op ieder gewenst moment vocht worden toegediend in elke hoeveelheid. Hiermee kan de snijmaisproductie worden geoptimaliseerd door het voorkomen van vochttekort. Voor de toekomst biedt het systeem eventueel mogelijkheden om nutriënten gedurende het seizoen toe te dienen.

 

BehandelingOpbrengst en voederwaarde/ds
 VersDroge stofZetmeelVEMZetmeel
 (ton/ha)(ton/ha)(ton/ha) (g)
Slang per rij52.720.18.61028429
Slang per twee rijen44.918.07.01045388
Beregenen43.716.76.51027389

Over het rendement van druppelirrigatie is nog weinig te zeggen. Voor mais lopen de kosten op tot € 1.000,- per ha. Bij een waarde van € 180,- per ton ds snijmais moet minimaal 6 ton ds extra geoogst worden t.o.v. niet beregend.

Download ‘Rapportage Pilot druppelirrigatie in mais 2019’ als pdf
Download ‘Rapportage druppelirrigatie Schaarsheide 2020’ als pdf

Druppelirrigatie proefveld “Schaarsheide”

In opdracht van Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland voeren we een proef uit naar ‘’Druppelirrigatie’’.

Totaal zijn er 8 proefvelden, waarvan 4 proefvelden in een maïsperceel en 4 proefvelden in een aardappelperceel. Het doel van het onderzoek is om de plant altijd van voldoende vocht te voorzien, waarbij het bodemvocht tussen het verwelkingspunt en verzadigingspunt blijft.

Wekelijks wordt er bepaald hoeveel mm water er moet worden toegediend. Hierbij werken we met een vochtbalans. Dit wordt berekend aan de hand van gewasverdamping, regenval, grondwaterstand en het vochtgehalte van de bodem.

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.