Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Bodemkwaliteit staat volop in de belangstelling; ze speelt een centrale rol binnen toekomstbestendige landbouw met lage inputs. Mineralenbeschikbaarheid en -benutting, vochtbergend vermogen en de aanwezigheid van organische stof met daarin koolstof zijn de belangrijkste functies en kenmerken van een goede bodem voor een goede gewasproductie. Op haar beurt speelt de zuurtegraad een centrale spil in deze processen. Een goede pH van de bodem is van essentieel belang.

Met kalk kun je de zuurtegraad beïnvloeden. Het doel van bekalking is om met de vrijkomende kalk de pH te verhogen en de bodemstructuur (Calciumbezetting aan het CEC-complex, wellicht bij sommigen beter bekend als het klei-humus-complex) en dus de accu van de bodem te verbeteren, waardoor de planten dieper kunnen wortelen en beter in contact komen met de zand-, leem- en humusdeeltjes. Dit bevordert de plantbeschikbaarheid van alle mineralen en sporenelementen, ook fosfor. De voederwaarde en de kwaliteit van gras, graskuil en mais worden zo beter.

Niet bezuinigen op bodemanalyses

Bezuinig niet op bodemanalyses. Neem iedere vier jaar een uitgebreid monster, waar ook de pH onderdeel van is. Op zandgrond ligt de gewenste pH rond 5,5. Voor Kleigrond ligt deze een half punt hoger. Wanneer een pH verhoging gewenst is, maar de magnesium al hoog is, is een kalkmeststof zonder magnesium belangrijk. Te veel magnesium verdringt andere mineralen.

Hoeveel kalk is nodig?

Grofweg zijn er vier factoren die bepalen hoeveel kalk er nodig is om de pH te verhogen: de gewenste pH-verhoging, het percentage organische stof, de laagdikte en de neutraliserende waarde van de kalkmeststof.

De hoeveelheid kalk die nodig is om de pH-CaCl2 van de bouwvoor tot het gewenste niveau te verhogen, wordt als volgt berekend: kalkgift (nw* per ha) = kalkfactor x gewenste pH-verhoging (tiende eenheden) x bouwvoordikte (dm).

De kalkfactor geeft aan hoeveel kg nw* per ha per 10 cm bouwvoor nodig is om de pH met 0,1 eenheid te verhogen en wordt berekend met de volgende formule:

kalkfactor (10 cm bouwvoordikte) =
(15,68 x org. stof% + 15,68) / (0,02525 x org. stof% + 0,6541).

Voorbeeldberekening voor een perceel met 5% organische stof

Stel de gewenste pH verhoging is 0,3. We gebruiken Dolokal
(15,68×5+15,68) / (0,02525×5+0,6541) x 3 / 0,54 (nw van de kalkmeststof).

De nodige hoeveelheid Dolokal is 670 kg per ha.
Gaat het om bouwland (20cm) dan is het dubbele nodig: 1340 kg Dolokal/ha.

Geef op grasland niet meer dan 1000 kg kalk per keer. Is er meer nodig verdeel dit dan over meerdere jaren.

*nw = neutraliserende waarde (voorheen zbw; zuurbindende waarde).

Gips steeds meer gewenst

Calciummeststoffen (Gips) verhogen niet de pH maar wel de calciumbeschikbaarheid. Daarnaast bevatten ze zwavel. Er zijn steeds meer percelen waar de inzet van gips gewenst is.
Producten met eierschalen en zeeschelpenkalk zijn geschikt voor onderhoudsbekalking, niet om te ‘repareren’, ze hebben een langzame werking. Verstrek nooit kalk vlak voor of na een drijfmestgift. Drijfmest en kalk gaan reageren wat (extra) ammoniakemissie geeft. Een kleinere gift kan ook in een gekorrelde vorm met een kunstmeststrooier gegeven worden. Voor grasland zijn december, januari zijn de meest geschikte maanden. Kalk kan prima bij vorstig weer opgebracht worden. Voor akkerland is het advies dit na het ploegen te doen en goed in te werken.

Voor meer informatie, zie www.handboekbodemenbemesting.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouw-sector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.