Een laag ruweiwit kent veel winnaars

Het realiseren van een laag RE in het rantsoen heeft een gunstig effect op de resultaten uit de KringloopWijzer.

Hoe kun je als melkveehouder op een realistische en praktische manier het gebruik van voereiwit verbeteren op het bedrijf. Tips en adviezen om de voeding van melkkoeien op dit punt verder te optimaliseren.

Een laag RE in het rantsoen draagt bij aan:

 • Een lagere kostprijs, aangekocht eiwit is namelijk duur.
 • Gezonde koeien, mits de dieren een rantsoen krijgen met voldoende energie.
 • Lager bemestingskosten, omdat met minder kunstmest kan worden volstaan.
 • Een verlaging van N in mest, wat leidt tot minder mestafvoer door gerealiseerd BEX-voordeel.
 • Een verlaging van ammoniakuitstoot, een belangrijke verliespost van stikstof.
 • Een gunstig effect op de CO2 uitstoot, aangezien eiwitrijke grondstoffen veelal een hogere carbon footprint kennen.
 • Een stijging van percentage eiwit van eigen land. Met een lager RE in het rantsoen is minder eiwit nodig.

Aandachtspunten om het eiwit in het rantsoen van melkvee optimaal te benutten:

 • Zorg voor een topfitte koe bij afkalven. Deze koe vreet veel ruwvoer en blijft rondom afkalven vreten (meer dan 14 kg ds per dier per dag).
 • Een verse koe moet eerst ruwvoer vreten, pas dan kan de krachtvoergift omhoog.
 • Geef bij de start van de lactatie voldoende tot veel energie (zetmeel) en niet te veel (onbestendig) eiwit. De melkproductie zal dan rustiger starten. Verse koeien hebben dan een iets lagere BSK, maar houden het vet en eiwitpercentage op peil.
 • Vanaf 30 dagen iets meer eiwit in het rantsoen. Meer dan 15% RE is niet nodig. Zorg dat de koeien 24 uur per dag de beschikking hebben over ruwvoer. Een goede kwaliteit van het voer is hierbij noodzakelijk om met beperkt krachtvoer goed te melken.
 • Inzet van voedervet kan bovenstaande bevorderen en heeft een gunstige invloed op de energiebalans en de vruchtbaarheid. Let op de body conditie score (BCS). deze moet boven de 2 punten blijven.
 • Vanaf de helft van de lactatie is minder zetmeel, meer goed verteerbare celwanden en iets meer RE wenselijk. Dit kan door minder mais en meer gras(kuil) te verstrekken. Ook minder zetmeel via het krachtvoer is een optie. Dit zorgt voor een persistente productie.
 • Stop 14 dagen voor droogzetten met krachtvoer. Streef naar een maximale melkproductie van 15 liter bij droogzetten. Liever nog, minder dan 10 liter. Hiermee wordt stress en melk uitliggen beperkt.

Voermengwagen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.