Een nieuw onderzoeksprogramma

“De vier hoofdlijnen voor het nieuwe onderzoeksprogramma van De Marke zijn 1) natuurinclusieve landbouw, 2) kringlooplandbouw, 3) precisielandbouw en 4) klimaat”.

Voor deze vier thema’s willen we ambitieuze doelen formuleren en doormiddel van projecten de benodigde kennis ontwikkelen en verspreiden.

De Marke is nu een systeem proefboerderij en dat blijft het ook. Voor systeemonderzoek is integraliteit belangrijk en dat is een speerpunt in het nieuwe onderzoeksprogramma.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Laag eiwitgehalte in rantsoen resulteert in lage stikstofexcretie

Een uitdaging waar de melkveehouderij voor staat is het verlagen van de stikstofexcretie. Ook voor Agro-Innovatiecentrum De Marke is het verlagen van de stikstofexcretie één van de doelen van het bedrijf. In 2021 was de stikstofexcretie 15% lager dan in 2020. De verlaging is het resultaat van het sturen op een laag eiwitgehalte in het rantsoen.

Verbetert verdienmodel en kringloop van Achterhoekse landbouw door verdere samenwerking akkerbouw en veehouderij?

Doel van het project Samen op weg naar een toekomstbestendig Achterhoeks bouwplan is te onderzoeken hoe verdere samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij extra bijdraagt aan de doelen van kringlooplandbouw en welke praktische of regeltechnische belemmeringen dat nu verstoren.

Demo ecoploegen maisland

Op woensdag 13 april van 13.30 uur tot 16.00 uur is er een demo ecoploegen op een perceel maisland van het bedrijf van Mathijs Groot Koerkamp aan de Zomerdijk in Harfsen. Er is voldoende parkeergelegenheid.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.