30 jaar ervaring in kringlooplandbouw
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Nadat Centrum voor Landbouw en Milieu midden jaren tachtig van de vorige eeuw de mineralenbalans  had uitgevonden, werden er plannen gesmeed om op een speciaal proefbedrijf volgens dit concept een bedrijfssysteem te ontwikkelen.

Commerciële melkveehouderij die kon voldoen aan de strengste milieueisen wat betreft waterkwaliteit, ammoniakemissie, fosfaatoverschot etc. Toen in 1990 duidelijk werd dat het bedrijf er zou komen, werd gekozen voor de moeilijkst denkbare locatie: in een waterwingebied, met rondom stikstof gevoelige bossen en een zeer lichte zandgrond. ‘Als het hier lukt, kan het overal’, was de gedachte.

Van tevoren was het hele systeem tot in detail doorgerekend. In een dik rapport was becijferd hoeveel gras en mais we zouden oogsten, hoeveel melk de koeien zouden geven, hoeveel nitraat er in het grondwater zou zitten etcetera. In 1991 ging het bedrijf van start op de huidige locatie. In de zomer van 1992 werd het officieel geopend. Toen na vijf jaar het systeem stabiel was, bleek dat aan vrijwel alle verwachtingen en eisen kon worden voldaan. Commercieel boeren en voldoen aan alle milieueisen op lichte zandgrond bleek mogelijk. Maar veel boeren waren nog niet overtuigd.

“Ik zit op heel andere grond”, “mijn bedrijf is veel intensiever”, “jullie zijn ambtenaren met een vast salaris die van alle kanten worden ondersteund, ik moet het alleen doen voor eigen rekening en risico”, waren zo wat geluiden uit de praktijk.

Dus werd besloten de volgende stap te zetten:

het vertalen van de ervaringen van De Marke naar praktijkbedrijven met uiteenlopend grondsoorten en uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Koeien & Kansen was geboren en ging met zeventien deelnemers in 1998 officieel van start. Sindsdien bleek de combinatie van De Marke met Koeien & Kansen een gouden formule die veel opleverde voor de sector. Zo heeft De Marke, samen met Koeien & Kansen een doorslaggevende rol gespeeld in de ontwikkeling van Minas, de BEX, de Kringloopwijzer en het verkrijgen van derogatie.

Sleutelrol als kenniscentrum

Sinds 2014 vervult De Marke een sleutelrol als kenniscentrum voor Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) en de Vruchtbare Kringloop-projecten in andere provincies.

Dankzij deze uitgebreide praktijknetwerken die een schat aan gegevens en ervaringen opleveren, kunnen we bouwstenen voor praktijkgefundeerd beleid aandragen. Mede dankzij De Marke en VKA wees het ministerie van LNV de Achterhoek aan als een van de innovatieregio’s voor kringlooplandbouw.

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.