Kennis in en door de praktijk
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Projectduur: 2021 – 2024
Projectleider: Arjen van Buuren
Stel uw vragen over dit project aan: Jur Eekelder

Er is al veel wetenschappelijke kennis beschikbaar op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De vertaalslag maken van al deze kennis naar de praktijk is nog een opgave. Met dit project willen we de aanwezige kennis in de praktijk brengen door middel van demo’s, experimenten en proeven.

In de regio’s Achterhoek, Veluwe en Rivierenland zijn koploperbedrijven gevormd op het gebied van natuurinclusieve landbouw en zo zijn er drie groepen gevormd. Op de bedrijven gaan we vraaggestuurd meerjarige demovelden per regio (Achterhoek, Rivierengebied en Vallei/Veluwe) inrichten en experimenten uitvoeren. Zoveel als mogelijk in samenwerking met het project ‘De Marke, proefbedrijf voor natuurinclusieve landbouw‘. Koploperbedrijven kunnen dankzij de ondersteuning van deskundigen verdere stappen zetten voor de duurzame innovatie van hun bedrijf. Vervolgstap is het organiseren van kennisdeling van de koplopers en deskundigen met collega boeren via bestaande studiekringen en lerende netwerken.

Projecten die in deze groepen worden uitgevoerd:

  • Gezondere mest als sleutel naar een gezondere bodem (Melkveehouderij, alle regio’s)
  • Meer waarde met minder dubbeldoelkippen (Pluimvee, regio Veluwe)
  • Mechanische onkruidbeheersing in boomteelt (regio Rivierenland)
  • Kruidenrijk grasland inzaaien, doorzaaien, beheer (alle regio’s)
Artikel:
Projectpagina Platform Natuurinclusieve landbouw Gelderland:
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.