Fleur Brinke naar Agro-innovatiecentrum De Marke

Met ingang van 1 juni vult Fleur Brinke (31) in deeltijd de functie in van Manager Agro-innovatiecentrum De Marke en vanaf augustus gaat ze volledig aan de slag.

Fleur Brinke: “Ik heb er veel zin in om -samen met het team van De Marke, onderzoekers en partners- het Agro-innovatiecentrum verder uit te bouwen. We doen dat samen met boeren en voor een toekomstbestendige melkveehouderij en landbouw op zandgrond.” Momenteel is Fleur werkzaam als Manager van de Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers en tevens als Account- en programmamanager regio Achterhoek bij Wageningen Livestock Research. 

Fleur volgt Zwier van der Vegte op, die sinds 1999 leiding geeft aan De Marke. Zwier gaat zich -op eigen verzoek- de komende jaren vooral richten op vakinhoudelijke onderwerpen, kenniscirculatie en begeleiding van studiegroepen van veehouders. 

Uniek centrum in de Achterhoek

Agro-innovatiecentrum De Marke is een uniek centrum in de Gelderse Achterhoek. Het is onderdeel van Wageningen Livestock Research. Over een periode van 30 jaar is een complete set aan data en ervaringen over alle facetten van kringlooplandbouw opgebouwd (technisch, economisch, milieukundig). Het onderzoek op De Marke is momenteel gericht op vier hoofdthema’s: natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, precisielandbouw en klimaat. Dit sluit aan bij de aanwijzing van de Achterhoek als innovatieregio voor kringlooplandbouw door het ministerie van LNV.

De Marke werkt intensief samen met Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. De Marke speelde een sleutelrol in het tot stand komen van voor de sector belangrijke instrumenten als de Kringloopwijzer en BEX. De Marke nam deel aan een groot aantal nationale en internationale onderzoekstrajecten. Het ministerie van LNV wees De Marke aan als een van de Landelijke Proeftuinen voor Precisielandbouw. De betekenis van De Marke reikt dan ook verder dan alleen de Achterhoek of Oost-Nederland. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

De praktijk aan de slag

De ervaringen, ambities en kennisvragen van de ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw staan binnen het project ‘Kennis in en door de praktijk’ centraal. Het project draait om het aanleggen van demovelden, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van praktijkgerichte kennis. De praktijk was nu aan zet.

Fleur Brinke naar Agro-innovatiecentrum De Marke

Met ingang van 1 juni vult Fleur Brinke (31) in deeltijd de functie in van Manager Agro-innovatiecentrum De Marke en vanaf augustus gaat ze volledig aan de slag.

Kennis…

Column van Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke over kennis.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.