Fundering gelegd, nu verder bouwen

‘De boer aan het roer van zijn eigen toekomst via een eigen Agro-Innovatiecentrum, dat was de missie van coöperatie De Marke. Directe betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van een onderzoeksprogramma. Een gezamenlijke R&D-organisatie van de participerende leden in de coöperatie om op die manier de noodzakelijk kennisontwikkeling aan te jagen die van belang is om boer te kunnen blijven.

Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg en dat is een lastig verdienmodel met een afnemende waardering van de maatschappij. Dus het is volstrekt logisch dat een innoverende sector en een dynamische regio het initiatief namen proefboerderij De Marke over te nemen en door te ontwikkelen tot een breed door de praktijk aangestuurd agro-kenniscentrum, waarin onderzoek, innovatie en demonstratie activiteiten worden uitgevoerd.

De overname mag dan zijn afgeketst, maar de bouwstenen om de proefboerderij uit te bouwen tot dit agro-innovatiecentrum zijn niet verdwenen. Zoals:

  • Het kabinet dat de grote uitdagingen op het gebied van stikstof en klimaat gebiedsgericht wil aanpakken.
  • Een Achterhoekse samenwerking van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties die koploper wil worden in kringlooplandbouw.
  • De provincie die via kennis en innovatie de landbouw wil ondersteunen en versterken in de verdere verduurzaming.
  • De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek die haar leden wil inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen onder het motto een leven lang leren.
  • De Wageningen Universiteit die de ontstane dynamiek van de coöperatie wil inbedden in een duurzame samenwerking met De Marke
  • Het hoger onderwijs dat graag participeert in de ontwikkeling van kennis met studenten en het mbo-onderwijs dat het lesprogramma voor een steeds groter deel uitvoert buiten het klaslokaal in en met de voorlopende praktijk.
  • En niet op de laatste plaats een gedreven en betrokken groep boeren, medewerkers en bestuurders die het grotere belang onderkennen.

Kortom geen coöperatie, maar de missie van de coöperatie vormt wel een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden. Proefboerderij De Marke blijft in handen van WUR en voor het onderzoek beschikbaar voor de sector. Deze maand gaat WUR in overleg met de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) om de boereninbreng te organiseren. De ontwikkelde onderzoeksportfolio van de coöperatie wordt in afstemming met de opdrachtgevers overgedragen aan WUR en de medewerkers van de coöperatie kunnen hun loopbaan vervolgen bij WUR.’

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Praktijkpilot druppelirrigatie in “Het Klooster”: effect op bodemvocht, opbrengsten en minerale stikstof

Een groep agrariërs in de Achterhoek beproefde druppelirrigatie in mais als één van de mogelijkheden om het bodemvochtgehalte op een optimaal niveau te houden en zo nitraatuitspoeling te voorkomen. In samenwerking met Agro-innovatiecentrum De Marke is er gekeken naar de werking van bodemvocht in relatie tot nitraatuitspoeling in combinatie met druppelirrigatie als watergiftmethodiek. De resultaten over 2021 zijn bekend, maar geven nog onvoldoende beeld. De praktijkpilot krijgt dit jaar een vervolg.

Bezoek het ruwvoer- en krachtvoerplatform op De Marke

Op Agro-innovatiecentrum De Marke staan de demovelden er prachtig bij. De demovelden zijn in samenwerking met eerstejaars studenten van het Zone.college en onder leiding van Kevin Lettink (stagiaire Aeres Dronten) aangelegd. De speerpunten dit jaar zijn maximale kwaliteit ruwvoer van eigen land en de mogelijkheden rondom eigen krachtvoerteelten, mengteelten in graan en mais en diverse kruiden in grasland.

Vertrouwd beeld verdwijnt

Wat betreft ons logo en onze huisstijl is afgesproken dat de huisstijl van Wageningen University & Research wordt gevolgd. Wat uiterlijke herkenbaarheid betreft verandert er dus de komende tijd nog het een en ander. Wat zijn de ontwikkelingen?
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.