Fundering gelegd, nu verder bouwen

‘De boer aan het roer van zijn eigen toekomst via een eigen Agro-Innovatiecentrum, dat was de missie van coöperatie De Marke. Directe betrokkenheid bij de ontwikkeling en uitvoering van een onderzoeksprogramma. Een gezamenlijke R&D-organisatie van de participerende leden in de coöperatie om op die manier de noodzakelijk kennisontwikkeling aan te jagen die van belang is om boer te kunnen blijven.

Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg en dat is een lastig verdienmodel met een afnemende waardering van de maatschappij. Dus het is volstrekt logisch dat een innoverende sector en een dynamische regio het initiatief namen proefboerderij De Marke over te nemen en door te ontwikkelen tot een breed door de praktijk aangestuurd agro-kenniscentrum, waarin onderzoek, innovatie en demonstratie activiteiten worden uitgevoerd.

De overname mag dan zijn afgeketst, maar de bouwstenen om de proefboerderij uit te bouwen tot dit agro-innovatiecentrum zijn niet verdwenen. Zoals:

  • Het kabinet dat de grote uitdagingen op het gebied van stikstof en klimaat gebiedsgericht wil aanpakken.
  • Een Achterhoekse samenwerking van ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties die koploper wil worden in kringlooplandbouw.
  • De provincie die via kennis en innovatie de landbouw wil ondersteunen en versterken in de verdere verduurzaming.
  • De vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek die haar leden wil inspireren en faciliteren in het creëren en benutten van kansen om hun bedrijven verder te verduurzamen onder het motto een leven lang leren.
  • De Wageningen Universiteit die de ontstane dynamiek van de coöperatie wil inbedden in een duurzame samenwerking met De Marke
  • Het hoger onderwijs dat graag participeert in de ontwikkeling van kennis met studenten en het mbo-onderwijs dat het lesprogramma voor een steeds groter deel uitvoert buiten het klaslokaal in en met de voorlopende praktijk.
  • En niet op de laatste plaats een gedreven en betrokken groep boeren, medewerkers en bestuurders die het grotere belang onderkennen.

Kortom geen coöperatie, maar de missie van de coöperatie vormt wel een stevig fundament waarop verder gebouwd kan worden. Proefboerderij De Marke blijft in handen van WUR en voor het onderzoek beschikbaar voor de sector. Deze maand gaat WUR in overleg met de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) om de boereninbreng te organiseren. De ontwikkelde onderzoeksportfolio van de coöperatie wordt in afstemming met de opdrachtgevers overgedragen aan WUR en de medewerkers van de coöperatie kunnen hun loopbaan vervolgen bij WUR.’

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Demoveld De Marke: teelten die passen

Eind oktober hebben we een gedeelte van het demoveld ingezaaid met wintergewassen. De opzet van het demoveld is veehouders en studenten zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. De aangelegde wintergewassen zijn wintergranen, winterveldbonen, wintererwten al dan niet in een mengteelt.

Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over: WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

Een andere wending

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke over: Een andere wending. Over het besluit van Coöperatie De Marke om Agro-innovatiecentrum De Marke niet over te nemen.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.