Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat

Een vanggewas na maisteelt is primair bedoeld om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater te beperken. Daarnaast verbetert het de bodemkwaliteit en is het meststof voor het volgende gewas.

Het vanggewas op de juiste manier bewerken zodat het optimaal is voor de bodem, het volggewas en de mineralenbenutting is zeker door het natte voorjaar dit jaar een uitdaging.

Er staat vanwege te natte omstandigheden nog veel groenbemester onbewerkt op het land. Voor een goede verwerking had het al ingewerkt moeten zijn. Het gewas te veel laten uitgroeien is nadelig voor de onttrekking van mineralen, en op droge grond het onttrekken van vocht. Mineralen en vocht moeten ten goede komen aan het (hoofd) gewas van komend seizoen. Ook kan een ‘dik pak’ de bodem verstoren omdat het gewas wordt ingekuild en de vertering van het vanggewas stikstof vraagt.

Het gebruik van glyfosaat is om meerdere reden, en met name ons imago, niet gewenst. Ook draagt het onder normale omstandigheden niet bij aan een goede verwerking van het vanggewas. Vanggewas kan op meerdere manieren mechanisch ingewerkt worden.

Is het vanggewas nog niet bewerkt, dan zijn nu de onderstaande opties mogelijk zonder gebruik van glyfosaat:

  • De grond is zo nat dat er nog niet gereden kan worden: waterafvoer optimaliseren en vervolgens geduld hebben, tot dat de grond voldoende droog is om aan de slag te gaan met optie 2 of 3.
  • De grond kan bereden worden maar is nog te nat om te bewerken: het gewas verhakselen met een klepelmaaier of bloter is dan belangrijk zodat het geen massaal gewas wordt.
  • De grond is voldoende droog en kan bewerkt worden: dit kan op meerdere manieren met diverse machines. Belangrijk is het gewas ondiep, en zo vlak mogelijk door de bovenlaag te mengen. Gewas en grond komen dan met elkaar in contact wat de omzetting bevorderd. Vrezen, licht cultiveren of rotorkopeggen voldoen goed. Dit goed uitvoeren is belangrijk om later ondiep te kunnen ploegen en het organisch materiaal bovenin te houden. Daarbij heeft de ecoploeg (10-15cm diep) de voorkeur. Ook niet kerende grondbewerking kan, maar dan graag zonder gebruik van glyfosaat.
Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Mest scheiden voor een optimale bemesting

Het stikstofbodemoverschot in Nederland ligt ruim boven 100 kilogram per hectare, terwijl het fosfaatoverschot licht negatief is. Het is een uitdaging om het stikstofoverschot te verminderen en voor fosfaat een evenwichtsbemesting te realiseren. Een betere mestverdeling, door het scheiden van mest in een dikke en dunne fractie, kan hierbij helpen.

De Marke in boerenhanden

De gesprekken over de overname van het bedrijf met Wageningen University & Research (WUR) hebben afgelopen jaar de nodige tijd gevraagd. En ook werden we flink gehinderd door de coronacrisis. Maar het is bijna zover! We zijn vol ambitie en het bruist op Agro-innovatiecentrum De Marke van de nieuwe plannen en activiteiten.

Voorzitter De Marke, Andre Arfman

Andre Arfman (36) uit Vorden trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren. Hij heeft zin in deze nieuw klus. Een korte kennismaking met Andre. Welke uitdagingen ziet hij?
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.