Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat

Een vanggewas na maisteelt is primair bedoeld om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater te beperken. Daarnaast verbetert het de bodemkwaliteit en is het meststof voor het volgende gewas.

Het vanggewas op de juiste manier bewerken zodat het optimaal is voor de bodem, het volggewas en de mineralenbenutting is zeker door het natte voorjaar dit jaar een uitdaging.

Er staat vanwege te natte omstandigheden nog veel groenbemester onbewerkt op het land. Voor een goede verwerking had het al ingewerkt moeten zijn. Het gewas te veel laten uitgroeien is nadelig voor de onttrekking van mineralen, en op droge grond het onttrekken van vocht. Mineralen en vocht moeten ten goede komen aan het (hoofd) gewas van komend seizoen. Ook kan een ‘dik pak’ de bodem verstoren omdat het gewas wordt ingekuild en de vertering van het vanggewas stikstof vraagt.

Het gebruik van glyfosaat is om meerdere reden, en met name ons imago, niet gewenst. Ook draagt het onder normale omstandigheden niet bij aan een goede verwerking van het vanggewas. Vanggewas kan op meerdere manieren mechanisch ingewerkt worden.

Is het vanggewas nog niet bewerkt, dan zijn nu de onderstaande opties mogelijk zonder gebruik van glyfosaat:

  • De grond is zo nat dat er nog niet gereden kan worden: waterafvoer optimaliseren en vervolgens geduld hebben, tot dat de grond voldoende droog is om aan de slag te gaan met optie 2 of 3.
  • De grond kan bereden worden maar is nog te nat om te bewerken: het gewas verhakselen met een klepelmaaier of bloter is dan belangrijk zodat het geen massaal gewas wordt.
  • De grond is voldoende droog en kan bewerkt worden: dit kan op meerdere manieren met diverse machines. Belangrijk is het gewas ondiep, en zo vlak mogelijk door de bovenlaag te mengen. Gewas en grond komen dan met elkaar in contact wat de omzetting bevorderd. Vrezen, licht cultiveren of rotorkopeggen voldoen goed. Dit goed uitvoeren is belangrijk om later ondiep te kunnen ploegen en het organisch materiaal bovenin te houden. Daarbij heeft de ecoploeg (10-15cm diep) de voorkeur. Ook niet kerende grondbewerking kan, maar dan graag zonder gebruik van glyfosaat.

Gerelateerde berichten

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.