Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. Dat is een vorm van duurzame landbouw die uitgaat van een veerkrachtig voedsel- en ecosysteem. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). Een thema dat ook voor De Marke relevant is, omdat we veel aan bodemonderzoek doen.

Bodemleven speelt een rol bij de afbraak van organische stof (decompositie), de opbouw van stabiele organische stof (humificatie), het vrijmaken van voedingsstoffen uit organische stof (mineralisatie) en bij de opbouw van de bodemstructuur. Bodemleven bestaat onder andere uit microflora, zoals bacteriën en schimmels, en fauna, zoals aaltjes, mijten en wormen. Goed bodemleven is een voorwaarde voor een goede bodemkwaliteit. Een divers bodemleven, bodembiodiversiteit dus, is van belang voor een goede bodem en een gezond gewas.

Gezonde bodem

Duurzame landbouw begint met een gezonde bodem is een vaak gehoorde bewering in de landbouw. Maar, wat is een gezonde bodem precies? Wat is een goede bodemkwaliteit? Goede bodemkwaliteit op kleigrond ziet er namelijk anders uit dan goede bodemkwaliteit op zandgrond. Zandgronden, zoals bij Agro-innovatiecentrum De Marke, zijn voor de nutriëntenlevering sterk afhankelijk van organische stof.

Organische stof is een overkoepelende term voor allerlei soorten biologisch materiaal, bijvoorbeeld plantenresten, micro-organismen en uitwerpselen van dieren. Als we praten over het organische stofgehalte van de bodem (of bodemorganische stofgehalte), dan gaat het om het organisch materiaal wat al (deels) verteerd en versnipperd is en onderdeel is geworden van de bodem.

Uit organische stof komen bij de mineralisatie belangrijke elementen, zoals stikstof (N), fosfaat (P) en zwavel (S) beschikbaar. Daarnaast kan organische stof voedingsstoffen binden. Organische stof is ook de voedingsbodem voor het bodemleven. Het bodemleven zorgt voor mineralisatie van organische stof en de opbouw van de bodemstructuur door het uitscheiden van kitstoffen en het doorwoelen van de bodem.

Organische stof zorgt voor goede bodemkwaliteit

Organisch materiaal bestaat voor het grootste gedeelte uit koolstof (C). Een plant groeit (lees: maakt organisch materiaal) door koolstof op te nemen uit de lucht, waar het voorkomt in de vorm van CO2 en in te bouwen in zijn eigen biomassa (fotosynthese). Wanneer de plant dood gaat (of bijvoorbeeld blad laat vallen), komt dit organisch materiaal de koolstofkringloop van de bodem binnen. Hier wordt het afgebroken door het bodemleven. Een deel van het organisch materiaal wordt niet helemaal afgebroken. Bodemdeeltjes ‘plakken’ er omheen en vormen stabiele bodemkluitjes wat het organisch materiaal beschermt tegen verdere afbraak. Bij verstoring van de bodemkluitjes komt het organisch materiaal weer bloot te liggen en kan het bodemleven het verder afbreken. Een ander deel van het organisch materiaal wordt afgebroken tot humus, het eindproduct van de vertering van organisch materiaal.

Belang van een goede bodem

Het belang van een goed functionerende bodem merk je vooral onder extreme omstandigheden. Denk aan de warme zomers, zoals de afgelopen jaren, maar ook aan het natte voorjaar van 2021. De bodem heeft een grote buffercapaciteit en onder extreme weersomstandigheden kan een bodem met een hoog organische stofgehalte en een goede bodemstructuur het verschil maken.

Bodemverbetering is een belangrijk thema op De Marke. We onderzoeken het aanbrengen van klei en het werken met slibcompost. Daarnaast spelen groenbemesters en een goed teeltplan een belangrijke rol.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.