Jaap Gielen
‘Mijn ambitie is het continuïteitsperspectief van de melkveehouderij te vergroten.’

IK BEN OPGEGROEID OP EEN AKKERBOUWBEDRIJF IN OOSTELIJK FLEVOLAND

Al sinds het begin van zijn loopbaan interesseer ik me voor onderzoek, innovatie en ontwikkelingen in de agrarische sector. Ik mijn vorig baan als branchespecialist melkveehouderij bij Countus accountants + adviseurs zorgde ik actief voor verbinding en participeerde ik in relevante netwerken, zoals de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Daarvoor werkte ik ondermeer bij Melkveeproefbedrijf Zegveld, WUR, de Waiboerhoeve en ForFarmers. Na m’n opleiding aan de hogere landbouwschool in Dronten ben ik met de melkveehouderij in aanraking gekomen via het aangaan van een maatschap met een oom met een gemengd bedrijf.

Mijn ambitie is het continuïteitsperspectief van de melkveehouderij te vergroten. Daar mogen de leden me op afrekenen. Er is werk aan de winkel, want hoewel de melkveehouderij nog steeds toonaangevend is, moet deze wijze van landbouw in de toekomst toch wat op de schop. De verwevenheid met het landschap moeten we verbeteren. We moeten kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw verweven in het systeem, zodanig dat we er een goede boterham mee kunnen verdienen.

Ik wil graag aan de slag met de onderzoeksvragen van onze leden en direct toepasbare kennis ontwikkelen. Samen met het team bepalen we op basis van input van onze leden de onderzoeksprogrammering. De faciliteiten en een club enthousiaste mensen die daar invulling aan kan geven zijn er. Daarnaast wil De Marke haar kennis delen met het onderwijs en trefcentrum en broedplaats voor innovatie en nieuwe bedrijvigheid zijn. De interactie moet leiden tot interessante innovaties.

Doe mee! De Marke in Boeren handen

De exploitatie en ontwikkeling van het bedrijf komen dus weer in boerenhanden. Daar willen we u graag bij betrekken. Als lid bepaalt u mede wat we gaan onderzoeken en hoe we het bedrijf gaan ontwikkelen.
Schrijf u in
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.