Kennis in en door de praktijk

Dankzij het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw, kreeg De Marke twee projecten toegewezen. Een daarvan heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.

Peter Vanhoof is zelfstandig onderzoeker van Organic Forest. Onder het motto “Meten is Weten, Gissen is Missen” ontwikkelde Peter in de loop der jaren een innovatieve methode om de activiteit van het bodemleven te meten. De resultaten van de bodemtest maken duidelijk hoe het bodemmilieu en de bemesting de gezondheid van de teelt ondersteunt of ondermijnt. Aan de hand van de resultaten legt Peter uit hoe de symbiose tussen plant, bodemleven en bodem mineralen verloopt en hoe je van dit ecosysteem gebruik kan maken om zo economisch mogelijk te boeren. Het geeft melkveehouders ideeën hoe je je eigen bedrijfskringloop voor je kunt laten werken: hoe het rantsoen de kwaliteit van drijfmest bepaalt, hoe de drijfmest goed voedsel voor het bodemleven kan worden (met optimale benutting) en hoe de bemesting de kwaliteit van ruwvoer beïnvloedt.

Ecologisch kapitaal

Het is gebruikelijk dat melkveehouders analyses laten maken van bodems, voer, drijfmest enz. Dit allemaal met het doel bedrijfstechnische beslissingen te kunnen nemen. Door de traditionele chemische analyse wordt echter maar een deel in beeld gebracht. Via bio-elektronische metingen worden de zuurtegraad (pH), het zoutgehalte (EC) en de oxidatiegraad (redox potentiaal) van elke schakel in de voedselkringloop duidelijk. Zodoende kunnen conclusies getrokken worden over hoe het is gesteld met het ecologisch kapitaal. Het is nuttig om het ecologisch kapitaal (weerstand van de veestapel, organische stof in de bodem, kwaliteit en kwantiteit bodemleven) snel en doelgericht naar een optimaal niveau te brengen. Door het vergelijken van de effecten van verschillende ingrepen op dezelfde beginsituatie kan men zien welke ingreep het beste resultaat oplevert.

Meten bij planten, dieren en bodem

Wat wordt er gemeten bij de vijftien bedrijven:

  • Bij planten: of de plant een natuurlijke weerstand heeft tegen insecten, schimmels, virussen, plus de voedende waarde voor mens en dier.
  • Bij dieren (koe): via rectale mest, urine, bloed, melk, speeksel, de gezondheidsstatus van het dier en de kwaliteit van zijn/haar producten (melk, vlees).
  • Bij de bodem: of er voorwaarden vervuld zijn voor optimaal bodemleven en plantengroei.

De deelnemende ondernemers ontvangen een overzicht van de kringloop op het bedrijf en een praktisch advies over wat te doen om zaken beter op elkaar af te stemmen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: ‘Natuurinclusieve landbouw is nog exclusief verdienmodel’.

Natuurinclusieve Landbouw: het wat, waarom en hoe

Op 4 november was Nick van Eekeren van het Louis Bolk Instituut op Agro-innovatiecentrum De Marke bij de boerenbijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Nick hield daar een presentatie over NIL. De kernboodschappen van zijn betoog zijn in dit artikel verwerkt.

Kennis in en door de praktijk

Een van de projecten van De Marke binnen het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe zijn drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen. Eind van deze maand start Peter Vanhoof met metingen op vijftien verschillende bedrijven, waaronder Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.