Kennis in en door de praktijk

Dankzij het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw, kreeg Agro-innovatiecentrum De Marke twee projecten toegewezen. Het eerste heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe hebben we drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen.

De koplopers helpen we verder met het verduurzamen van hun bedrijf. Vraaggestuurd stellen we met deze groepen in elke regio een leer- en ontwikkelprogramma op, inclusief het maken van enkele bedrijfsplannen en het opzetten van praktijkexperimenten. De deelnemers aan de kennisgroepen zetten we actief in voor kennisdeling. De vragen vanuit de kennisgroepen geven mede sturing aan het NIL-onderzoeksprogramma van De Marke en andere onderzoekslocaties en kennisinstellingen. Daarnaast worden de groepen aangevuld met deskundigen van WUR, Louis Bolk Instituut, trekkers van projecten en anderen. In de kennisgroep wordt nieuwe praktijkgerichte kennis gedeeld en ontwikkeld die we via bestaande netwerken van studiegroepen etc. verder delen met grote groepen boeren in Gelderland.

Projectteam

Inmiddels zijn de kennisgroepen samengesteld en bij deze stellen we de ‘trekkers’ van de groepen even aan u voor. Samen met de projectleider, Arjen van Buuren, vormen zij het projectteam. Voor de regio Achterhoek is dat Bert Wagenvoort. Bert is biologisch melkveehouder in Vorden. In de Gelderse Vallei heeft Jan Dirk van de Voort uit Lunteren de verantwoording op zich genomen en een groep samengesteld. Jan Dirk is eveneens biologisch melkveehouder en onder meer bekend van zijn Remeker kaas. Tot slot Willemien Brouwer uit Ingen, trekker van de groep in het gebied Rivierenland. Met Fruitweelde is Willemien een welbekend gezicht in het biologische kleinfruit.

Wensenlijst

De kennisgroepen hebben inmiddels een wensenlijst ingediend voor kennisontwikkeling, demo’s en experimenten. De komende tijd gaan we gezamenlijk met onafhankelijke adviseurs de wensen concretiseren. Via de activiteiten in dit project brengen we de meest recente wetenschappelijke kennis een stap verder richting de praktijk, ondermeer door het realiseren van tenminste drie demovelden in elke regio, waarop deze kennis in de dagelijkse praktijk getest wordt. Het delen en clusteren van kennis is in afstemming en koppeling met het andere project ‘De Marke, proeflocatie voor natuurinclusieve landbouw’.

Inspiratiebijeenkomst

Nu de meeste vakanties en drukke periodes van onder andere de graanoogst achter de rug zijn, houden we op 28 september een inspiratiebijeenkomst op het bedrijf van Jan Dirk van de Voort. De bijeenkomst staat in het teken van een eerste kennismaking van de drie groepen, het delen van kennis en ervaringen en richting geven aan het project. Om de deelnemers te inspireren voor een vruchtbare bijeenkomst verricht Alex Datema de aftrap. Alex is voorzitter bij BoerenNatuur en melkveehouder in de provincie Groningen.

Lees ook het artikel over de verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Agro-innovatiecentrum. Hoezo?

De Marke heeft haar titel veranderd van proefboerderij in Agro-innovatiecentrum. Maar waarom? Wat willen we daarmee zeggen? Column van Carel de Vries, adviseur Agro-innovatiecentrum De Marke

Ga voor een scherpe BEX!

De aandacht voor BEX (bedrijfsspecifieke excretie van stikstof en fosfaat) nam de laatste jaren af. De redenen hiervoor zijn divers: minder makkelijk voordeel te behalen ten opzichte van forfaitair, de mestafzetkosten per kuub gingen omlaag en het fosfaatoverschot loste zich langzaam op door lagere gehalten in gras en krachtvoer. Voor stikstof nam de urgentie echter toe. Dit vraagt opnieuw aandacht die via een scherpe BEX gerealiseerd kan worden.

Nieuwe doorzaaitechniek op Agro-innovatiecentrum De Marke

Het doorzaaien van gras, klaver en kruiden in een graszode is lastig. Voor het vergroten van de biodiversiteit zijn veel veehouders op zoek naar een geslaagde doorzaaitechniek. Bij De Marke doen we een experiment met een nieuwe doorzaaitechniek.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.