Kennis…

Een paar feiten op een rij:

  • we hebben elke dag voedsel nodig
  • de landbouw is voor de productie hiervan een onmisbare sector
  • biodiversiteit is onmisbaar voor een gezond landbouwsysteem
  • zonder dieren blijven veel (bij)producten onbenut
  • dieren produceren waardevolle mest voor het gewas
  • dieren leveren een belangrijk bijdrage aan onze voedselkringloop: bodem, mest, gewas

Door het opkopen van bedrijven met een hoge stikstofuitstoot zal de landbouw in Nederland krimpen. Volgens mij slaan we daarmee een verkeerde weg in. Het opkopen van bedrijven is niet de oplossing voor het stikstofprobleem. Met het geven van een zak met geld help je alleen de enkele betrokken boer, daar help je de agrarische sector niet mee. Daardoor verplaatst het probleem zich juist naar andere delen van de wereld, waar minder schoon geproduceerd wordt. Persoonlijk denk ik dat de oplossing voor de gehele agrarische sector veel meer in kennis moet worden gezocht.

Door kennisontwikkeling hebben we het stikstofbodemoverschot teruggebracht van pakweg 400 naar 120 kg per ha. Door kennisontwikkeling is de ammoniakemissie uit de Nederlandse landbouw, teruggebracht van pakweg 325 miljoen kg naar 105 miljoen kg. Hetzelfde geldt voor het fosfaatoverschot; dat is teruggebracht van 70 kg per ha naar vrijwel 0 kg per ha. Mede door kennisontwikkeling namen de broeikasgasemissies uit de landbouw met 20% af! Conclusie: kennis ontwikkelen, kennis delen en kennis toepassen is de oplossing om uit de stikstof- en klimaatcrisis te komen. En in dezelfde afgelopen 30 jaar steeg de voedselproductie per ha fors. Al met al een enorme prestatie van de landbouw. Geen sector in de wereld die dat gedaan heeft.

Zonder deze ontwikkelingen was onze voedselvoorziening minder zeker geweest en was de impact voor de omgeving onnodig hoog gebleven. Dezelfde kennisontwikkeling blijft nodig om voldoende voedsel van hoge kwaliteit te blijven produceren met nog minder impact voor onze omgeving.

Agro-innovatiecentrum De Marke wil hierbij een voortrekkersrol (blijven) vervullen. Samen met de primaire sector, toeleverende en verwerkende bedrijven kunnen we veel bereiken om de gewenste doelen te behalen. Kennis helpt ons daarbij.

Column van Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke


Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

De praktijk aan de slag

De ervaringen, ambities en kennisvragen van de ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw staan binnen het project ‘Kennis in en door de praktijk’ centraal. Het project draait om het aanleggen van demovelden, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van praktijkgerichte kennis. De praktijk was nu aan zet.

Fleur Brinke naar Agro-innovatiecentrum De Marke

Met ingang van 1 juni vult Fleur Brinke (31) in deeltijd de functie in van Manager Agro-innovatiecentrum De Marke en vanaf augustus gaat ze volledig aan de slag.

Kennis…

Column van Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke over kennis.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.