Klei toevoegen aan zandgrond, op gras- en maisland
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Zandgrond verrijken met kleigrond kan het vocht en mineralen bergend vermogen van de bodem verbeteren.

Bovendien kan klei organische stof binden in kleihumuscomplexen, waardoor de organische stof in de bodem toeneemt. Dat is gunstig voor zowel de mineralenbenutting als de netto reductie van koolzuurgasemissie. Een belangrijke factor voor het beperken van de broeikasgasemissies.

Bij aanleg van nieuwe natuur en bij realisatie van wegen en woningbouw komt regelmatig goede klei/landbouwgrond vrij. Deze kleigrond biedt mogelijkheden om schrale zandgronden te verbeteren en de toplaag te verdikken. Reden voor Provincie Gelderland, Royal HaskoningDHV en agro-innovatiecentrum De Marke om een gezamenlijk project te starten. In het gebied ‘t Klooster in Hengelo worden op De Marke en bij boeren in de omgeving de toepassing en effecten van Klei in zand onderzocht.

Centrale vraag: (hoe) kan met klei de bodemkwaliteit verbeterd worden op een manier die zowel de landbouwkundige doelen als de kwaliteitsdoelen voor klimaat, lucht en water dient?

Op De Marke liggen twee proefvelden om de werking te onderzoeken. Eén op gras- en één op bouwland. Op grasland wordt in drie jaar, drie maal 1,5 cm klei aangebracht. Er wordt een 0-veld en twee soorten klei vergeleken: zware klei en licht klei. Bij bouwland worden een 0-veld vergeleken met laag van 5 en 10 cm, ook met twee soorten klei.

Opbrengst mais, kleiproef De Marke 2019

Kosten en baten

Wanneer de kosten van aanvoer door de overheid gedragen worden, zijn de kosten voor opslag en aanwenden van 1 cm, ongeveer € 500,- per ha. Kleiaanwending heeft een blijvend effect. Uitspreiden over 10 jaar geeft € 50,- kosten per jaar. Bij een extra grasopbrengst van 500 kg droge stof is het kosten dekkend.

Download folder ‘Klei in Zand’ als pdf
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.