Koeien in een familiekudde op De Marke? Vul de enquête in!

Op Argo-innovatiecentrum De Marke zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsontwerp gebaseerd op de vraag hoe ziet de melkveehouderij op zandgrond er over 30 jaar uit? Studenten helpen ons bij het vinden van het antwoord.

Demi Wolsink, Elcke Nusselder, Laura Kuipers en Esmée Deenen zijn vier derdejaars studenten van de opleiding Applied Animal Science aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. ‘Momenteel volgen wij de module sector development. Tijdens deze module doen wij onderzoek naar de toekomst en ontwikkeling van de veehouderijsector. Aangezien De Marke een onderzoekcentrum is voor de veehouderij en een samenwerking heeft met onze school richten wij ons onderzoek op De Marke.’

Nieuwe concepten

‘Ons onderzoek is gericht op de bouw van de nieuwe stal, wat mogelijk een VrijLevenStal gaat worden. Een VrijLevenStal is een stal zonder beton, staal en roosters maar mét een fijne ligbedding, zodat een optimaal leefklimaat ontstaat voor de koe. Wellicht in combinatie met het houden van een Familiekudde. De Familiekudde is een nieuw duurzaam houderijsysteem voor het houden van melkvee. Kern van het houderijconcept is een zo functioneel mogelijke en diervriendelijke huisvesting, ingericht vanuit de behoefte van het dier. Beide concepten zijn erg nieuw en hebben natuurlijk zowel voor- als nadelen, die we graag willen onderzoeken. Ook vragen wij ons af hoe veehouders over deze concepten denken. Hiervoor hebben wij uw hulp hard nodig.’

Meedoen met het onderzoek?

Wilt u deze studenten helpen en hun enquête invullen? Volg deze link. Deze enquête is bedoeld voor u als veehouder om uw mening te geven over hoe u tegen beide concepten aankijkt. De enquête neemt maximaal vijf minuten van uw tijd in beslag. Alvast bedankt.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

Fundering gelegd, nu verder bouwen

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

Veldproef met winterrogge op De Marke

Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.