KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie Indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De deelnemers waardeerden het zeer om mee te mogen praten over beleidszaken die hen persoonlijk aangaan. De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk. Vruchtbare kringloop Achterhoek (VKA), Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) en Agro-innovatiecentrum De Marke, trekkers van het project, geven binnenkort al wel een constructief kritisch geluid af.

Vragen en discussies

De genoemde KPI’s moeten, als het aan het ministerie van LNV ligt, de komende jaren integrale sturing gaan geven op het behalen van de doelen voor duurzame landbouw. (Lees hier meer) Dat is nog niet makkelijk. Welke doelen horen er eigenlijk bij kringlooplandbouw, is dat bijvoorbeeld ook dierenwelzijn? Willen we wel naar doelsturing en krijgt de melkveehouder de ruimte om daar zijn eigen maatregelen voor te nemen? En hoe meten we zaken zoals biodiversiteit? Veel gebeurt in contracten, maar ook veel wat nu al gebeurt, wordt niet vastgelegd, is wel waardevol, maar moeilijk meetbaar. En hebben we in de Achterhoek niet al het Markemodel en is daar al niet over de indicatoren nagedacht die voor onze regio passend zijn? Ook werd een voorlopige lijst met indicatoren met de groepen gedeeld met de vraag of ze zinvol en werkbaar zijn.

Onderzoek naar beschikbare data

Ondertussen vond door De Marke onderzoek plaats naar het gebruik van beschikbare data om de indicatoren te kunnen voeden en te borgen. Zij voerden onderzoek uit aan de hand van (geanonimiseerde) data van VKA- en VALA-leden, zoals vastgelegd in de KringloopWijzers en in de administratie van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en andere ecologische diensten in uitvoering door de VALA. Ook hier zijn de nodige plussen en minnen boven tafel gekomen die we graag delen na afronding van het project.

Eind november deden Rianne van Binsbergen en Carel de Vries tijdens een workshop op een werkconferentie van LNV hun verkenningen in de Achterhoek uit de doeken. Op dit moment vinden afrondende acties plaats en worden conclusies en aanbevelingen aan de minister geschreven en samengevoegd. De leden die hebben meegedacht, krijgen als eerste de (concept)resultaten te zien.


Wordt vervolgd!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

De praktijk aan de slag

De ervaringen, ambities en kennisvragen van de ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw staan binnen het project ‘Kennis in en door de praktijk’ centraal. Het project draait om het aanleggen van demovelden, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van praktijkgerichte kennis. De praktijk was nu aan zet.

Fleur Brinke naar Agro-innovatiecentrum De Marke

Met ingang van 1 juni vult Fleur Brinke (31) in deeltijd de functie in van Manager Agro-innovatiecentrum De Marke en vanaf augustus gaat ze volledig aan de slag.

Kennis…

Column van Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke over kennis.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.