Laag eiwitgehalte in rantsoen resulteert in lage stikstofexcretie

Een uitdaging waar de melkveehouderij voor staat is het verlagen van de stikstofexcretie. Ook voor Agro-Innovatiecentrum De Marke is het verlagen van de stikstofexcretie één van de doelen van het bedrijf. In 2021 was de stikstofexcretie 15% lager dan in 2020. De verlaging is het resultaat van het sturen op een laag eiwitgehalte in het rantsoen.

Verlaging van de stikstofexcretie zorgt er voor dat de bron voor de ammoniakemissie verkleint, waardoor er in de stal, in de opslag en bij het aanwenden van de mest minder ammoniak kan ontstaan. Ammoniak is een verlies uit de stikstofkringloop. Als de ammoniakemissie daalt, blijft er meer stikstof in de kringloop om voer en melk van te produceren.

Minder eiwit in rantsoen

Een belangrijke maatregel om de stikstofexcretie te verlagen, is het verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen. Op De Marke hebben we dat verlaagd van 159 in 2020 naar 145 gr RE-tot per kg ds in 2021 (zie figuur 1). Vanaf september hebben we de voorjaarskuil van 2021 gevoerd. Deze had een laag RE-tot van 113 gr per kg ds. Om het eiwit in het gras goed te benutten, is een gedeelte van de mais als maiskolvenschroot geoogst en gevoerd. Dit product heeft een lage RE/kVEM verhouding van 60. Producten met een lage RE/kVEM zorgen voor veel energie en weinig eiwit. De energieaanvulling zorgt voor een verhoging van de benutting van vooral het eiwit in graskuil. De aanvulling met eiwit uit bierbostel en krachtvoer hebben we zo laag mogelijk gehouden. In 2021 was de melkproductie per koe iets meer dan 10.000 kg met 4,26% vet en 3,57% eiwit. Het melkureumgehalte was 15 mg per 100 gr.

Figuur 1: RE-tot en verhouding RE/kVEM in het rantsoen van de veestapel op De Marke

Resultaat te danken aan rantsoen

Het verlagen van het eiwitgehalte in het rantsoen van 159 naar 145 resulteert in een verlaging van de stikstofexcretie van 15% (zie figuur 2). Het aantal melkkoeien en jongvee was in 2020 en 2021 vrijwel gelijk, waardoor daar geen verschil in excretie is veroorzaakt. Het resultaat komt volledig voor rekening van de wijzigingen in het rantsoen. Ondanks dat in 2021 de melkproductie iets lager was dan in 2020 is de excretie per kg melk 10% gedaald.

Figuur 2: Stikstofexcretie veestapel De Marke in kg per jaar en kg per 1.000 kg melk

Vasthouden is uitdaging voor 2022

De uitdaging voor 2022 is het vasthouden van het eiwitniveau in het rantsoen. Het weidegras en de graskuilen die we gaan voeren, krijgen een andere voederwaarde dan het gras dat in 2021 is gevoerd. Dit betekent dat continue het management op scherp moet staan. Het realiseren van een laag eiwitgehalte in het rantsoen om de stikstofexcretie te verminderen is een mooi resultaat, maar het vasthouden van dit eiwitgehalte is een minstens zo’n grote uitdaging.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

De praktijk aan de slag

De ervaringen, ambities en kennisvragen van de ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw staan binnen het project ‘Kennis in en door de praktijk’ centraal. Het project draait om het aanleggen van demovelden, het organiseren van inspiratiebijeenkomsten en het delen van praktijkgerichte kennis. De praktijk was nu aan zet.

Fleur Brinke naar Agro-innovatiecentrum De Marke

Met ingang van 1 juni vult Fleur Brinke (31) in deeltijd de functie in van Manager Agro-innovatiecentrum De Marke en vanaf augustus gaat ze volledig aan de slag.

Kennis…

Column van Zwier van der Vegte, bedrijfsleider bij Agro-innovatiecentrum De Marke over kennis.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.