Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst: in gesprek met de boer

Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst; hoe kijken Nederlandse boeren daar zelf tegenaan? Twee studenten van de WUR beantwoorden deze vragen in de komende maanden met de hulp van het netwerk van Agro-innovatiecentrum De Marke.

Agro-innovatiecentrum De Marke werkt aan oplossingen voor de toekomstige melkveehouderij op zandgrond. Eén van de vragen is: hoe kunnen we De Marke meer regeneratief maken? Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke bronnen, zoals de bodem, worden versterkt.  Dit onderzoek doen we onder andere samen met studenten en onderzoekers van Wageningen Universiteit and Research (WUR).

Laat uw stem horen

Als uitgangspunt voor dit onderzoek willen we eerst weten welke problemen u op dit moment ervaart en wat u aan mogelijke oplossingen ziet. Er is veel te lezen over uitdagingen van veehouderijen op zandgrond, maar omdat u als veehouder hier dagelijks mee werkt en veel te maken zal hebben met de mogelijke uitkomsten hiervan is het belangrijk dat uw stem hierin gehoord wordt. Daarom willen wij graag met u in gesprek om erachter te komen welke problemen u ervaart in het runnen van uw bedrijf en met welke oplossingen u bezig bent of waarvan u denkt dat er toekomst in zit.

Gezocht melkveehouders

Voor dit onderzoek zijn we dus op zoek naar melkveehouders. Dit najaar komen twee WUR-studenten naar de Achterhoek voor het afnemen van persoonlijke interviews op locatie, daarnaast versturen zij een enquête. Hieronder stellen onderzoekers/interviewers Jelle en Herman zichzelf kort voor. Als u interesse heeft om mee te doen aan een interview willen we u vragen om te een e-mail te sturen aan Rianne van Binsbergen, onderzoeker bij De Marke (rianne.vanbinsbergen@demarke.eu). Informatie die in de interviews en enquêtes wordt gegeven behandelen we vertrouwelijk en anoniem. We kijken er naar uit om met u in gesprek te gaan!

Maak kennis met Jelle

Mijn naam is Jelle Janssen en ik studeer Agro-ecologie, een combinatie van de vakgebieden agronomie en ecologie. Agronomie kijkt naar hoe we de landbouw kunnen verbeteren, ecologie naar de werking van natuurlijke ecosystemen. Bij agro-ecologie bestuderen we de werking van ecosystemen en proberen we dit toe te passen op (vee)teeltsystemen om op een duurzame manier voedsel te produceren.

De afgelopen jaren zijn er vanuit de overheid, onderzoeksinstellingen, zoals de WUR, en in de media allerlei visies en ideeën geuit voor de toekomst van de Nederlandse landbouw. Maar zoals veel landbouworganisaties zeggen: er wordt veel gepraat over de boer, maar te weinig met de boer. Daarom wil ik voor mijn masterscriptie uitzoeken hoe Nederlandse melkveehouders zelf aankijken tegen het perspectief van hun sector. Wat ziet u als de uitdagingen in uw bedrijfsvoering? En welke oplossingen lijken u hiervoor geschikt? Daar wil ik graag achter komen door middel van een enquête en persoonlijke interviews met u. Mijn project is het voorwerk van een groter onderzoek waar bij gekeken wordt hoe we concreet invulling kunnen geven aan toekomstbestendige en regeneratieve melkveehouderij op zandgronden. Uw inbreng is dus belangrijk!

Van oorsprong kom ik zelf uit de Achterhoek, de ene kant van mijn familie had een melkveebedrijf in Bekveld en de andere kant in Steenderen/Baak. Daar is ook mijn interesse voor landbouw ontstaan. Aan de WUR leerde ik veel over nieuwe lowtechmethoden die de uitdagingen in de landbouwsector en de staat van de boer kunnen verbeteren. Ik wil graag bijdragen aan een toekomstbestendige landbouw, waarin we een gezonde balans kunnen vinden tussen de productie van voedsel, de behoeften van natuur en klimaat, en het welzijn van de boer.

Maak kennis met Herman

Ik ben Herman Bos en student aan de universiteit van Wageningen. Dit jaar ben ik begonnen met mijn thesis voor de studie Agrotechnologie. Deze studie houdt zich bezig met alle soorten innovatie en technologie in de agrarische sector. Mijn onderzoek is onderdeel van een groter project, waarbij onderzocht wordt hoe het Nederlandse landbouwsysteem mogelijk regeneratief kan worden. Regeneratieve landbouw is een productiemethode waarbij natuurlijke hulpbronnen worden versterkt in plaats van uitgeput. Agro-innovatiecentrum De Marke is hierbij betrokken als proefboerderij op zandgrond. Mijn thesis is onderdeel van de eerste stap, waarbij gekeken wordt voor welke problemen en uitdagingen belanghebbenden van De Marke staan. Door interviews af te nemen en een enquête rond te laten gaan hoop ik hier inzicht in te krijgen om daarna een start te maken met het zoeken naar mogelijke regeneratieve oplossingen voor deze uitdagingen.

Ikzelf ben geboren en opgegroeid in het noorden van Groningen waar mijn ouders een akkerbouwbedrijf hebben op zeeklei in een polderlandschap. Hoewel ik hier veel kennis van heb, is dit veel minder het geval voor andere delen van de sector. Dit maakt het onderzoek ook erg interessant voor mij om de wereld van veehouders op zandgrond beter te begrijpen, maar ook om met mijn eigen perspectief een frisse blik te kunnen werpen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Denk mee over Natuurinclusieve Landbouw!

Op donderdag 4 november organiseren wij een bijeenkomst met boeren en wetenschappers over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wij nodigen melkveehouders en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de invulling van natuurinclusieve melkveehouderij op zandgrond.

7e actieprogramma: aannames versus dagelijkse praktijk

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn: aannames versus dagelijkse praktijk.

Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst: in gesprek met de boer

Melkveehouderij op zandgronden in de toekomst; hoe kijken Nederlandse boeren daar zelf tegenaan? Twee studenten van de WUR beantwoorden deze vragen in de komende maanden met de hulp van het netwerk van Agro-innovatiecentrum De Marke.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.