Nieuwe doorzaaitechniek op Agro-innovatiecentrum De Marke

Het doorzaaien van gras, klaver en kruiden in een graszode is lastig. Het moment in het jaar, de bodemgesteldheid, de techniek en de weersomstandigheden voor en na het doorzaaien bepalen het succes. Voor het vergroten van de biodiversiteit zijn veel veehouders op zoek naar een geslaagde doorzaaitechniek. Bij De Marke doen we een experiment met een nieuwe doorzaaitechniek.

Op een rondreis door Europa deed een nieuwe machine ook Agro-innovatiecentrum De Marke aan. Deze machine heeft een nieuwe techniek van doorzaaien. Een snijkouter trekt een sleufje in de grond en met twee heel kleine beitels wordt links en rechts van de sleuf een opening gemaakt, waarin het zaad wordt gelegd. Twee in een V geplaatste aandrukwielen drukken de sleuf helemaal dicht. De zode wordt minimaal beschadigd. Dat is een belangrijk voordeel van deze machine. Een ander voordeel is dat het zaad niet in een open sleuf wordt gelegd, maar in losse grond die na het zaaien aangedrukt wordt zodat het zaad goed contact heeft met de grond. Dit bevordert de kieming van het zaad.

Meerder zaaibakken

De machine heeft meerdere zaaibakken, zodat meerdere zaadsoorten in één werkgang gezaaid kunnen worden. Alle typen zaad kunnen ermee worden gezaaid. Van heel klein kruiden en klaver zaad, gras, granen tot zelfs voederbieten. Dit kan allemaal in een bestaande graszode.

Op De Marke zijn een aantal objecten aangelegd met Engels raaigras, kruiden (weegbree, cichorei) en klaver. De komende tijd volgen we de opkomst, zodat duidelijk wordt of deze doorzaaitechniek perspectief heeft voor verhoging van de biodiversiteit in grasland.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Technisch vernuft tijdens NPPL-open dag op De Marke

Op 25 augustus opende Agro-innovatiecentrum De Marke haar deuren in Hengelo (GLD) voor de open dag in het kader van de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL). Tijdens de jaarlijkse open dagen NPPL on tour openen NPPL-deelnemers hun deuren voor andere boeren en geïnteresseerden om de opgedane ervaringen op het gebied van precisielandbouw te delen. Maar liefst ruim 120 bezoekers bezochten de open dag.

Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt NIL precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Kennis in en door de praktijk

Dankzij het provinciaal actieprogramma Natuurinclusieve Landbouw, kreeg Agro-innovatiecentrum De Marke twee projecten toegewezen. Het eerste heet ‘Kennis in en door de praktijk’. In de regio’s Achterhoek, Rivierenland en Gelderse Vallei/Veluwe hebben we drie groepen samengesteld van ‘koplopers’ op het gebied van natuurinclusieve landbouw. De ervaringen, ambities en kennisvragen van deze boeren gaan de inhoud van dit project bepalen. Met hen gaan we in de praktijk experimenteren met nieuwe teelten, nieuwe technieken en nieuwe gewassen.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.