Meer samenwerking met Zone.College

Zone.College gaat voor haar opleidingen melkveehouderij de samenwerking aan met Agro-innovatiecentrum De Marke. Ze doen daarbij een beroep op de actuele kennis en kunde die De Marke in huis heeft als het gaat om natuurinclusieve, kringloop-, klimaatrobuuste en precisielandbouw. We hopen volgend jaar de eerstejaars studenten Melkveehouderij te mogen verwelkomen.

Zone.College heeft de ambitie om 40 % van het onderwijs buiten het klaslokaal plaats te laten vinden onder de noemer ‘praktijkrijk leren’. Studenten ervaren nu weinig verbinding tussen wat ze op de opleiding leren en wat ze in de praktijk meemaken. Bovendien zijn ze niet goed voorbereid op de veranderende omstandigheden en grote uitdagingen in de sector als biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, stikstofreductie en dierenwelzijn. Dit vraagt om afgestudeerden met een onderzoekende, ondernemende houding, die op de hoogte zijn én kunnen blijven van de actuele ontwikkelingen, goed kunnen samenwerken en communiceren en om kunnen gaan met dergelijke complexe problemen.

De Marke biedt hier een goede locatie voor. Er is uitgebreide kennis en kunde op deze gebieden. Studenten kunnen hier ook zélf onderzoekend aan de slag. Er is 30 jaar aan gegevens beschikbaar waar studenten mee kunnen werken. En de Marke beschikt over een groot netwerk van partners waar studenten kennis kunnen maken met de nieuwste ontwikkelingen in de agrarische sector.

Kennis in de praktijk

We hopen volgend jaar de eerstejaars studenten Melkveehouderij te mogen verwelkomen voor de thema’s Bodem en Bemesting, Graslandbeheer en -verbetering en Telen Voedergewas, zowel op De Marke áls bij bedrijven van VKA-leden. Studenten leren zo theorie en praktijk verweven en leren kennis in de praktijk toepassen. Ook ontwikkelen ze een actievere en onderzoekende houding, doordat ze gezamenlijk met dilemma’s uit de praktijk aan de slag gaan. Maar dit is niet het enige doel. Het gaat het er ook om dat studenten inzicht krijgen in hoe verschillende praktijken zich eigenlijk van elkaar onderscheiden en zich bewust worden van de verschillende belangen en perspectieven. Ook hopen we studenten te kunnen stimuleren om door de ogen van een ander naar de eigen praktijk te leren kijken. Doordat ze hun eigen perspectief onder woorden leren brengen én zich leren verplaatsen in de perspectieven van een ander, hopen we bij te dragen aan de ontwikkeling van deze studenten tot professionals die bewust keuzes kunnen maken en kunnen reflecteren op hun eigen acties.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.

Het belang van bodembiodiversiteit

Op het Agro-innovatiecentrum De Marke zijn we aan de slag met natuurinclusieve landbouw. De wetenschap deelt natuurinclusieve landbouw in onderdelen in. Eén daarvan is functionele biodiversiteit. Hieronder vallen kruidenrijke graslanden en bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid). In een vorig artikel stonden kruidenrijke graslanden centraal, nu zoomen we in op bodembiodiversiteit (vruchtbaarheid).
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.