Onderzoek drijvend zonnesysteem op Markeplas

Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem dat voldoende licht en lucht doorlaat op de waterkwaliteit en het waterleven? Hoe stabiel en stormproof is zo’n systeem, en hoe zit het met de kosteneffectiviteit en landschappelijke inpassing? Een proefopstelling op de Markeplas moet helpen deze vragen te beantwoorden.

De Markeplas is een vroegere zandafgraving naast Agro-innovatiecentrum De Marke, waar onlangs ongeveer honderd drijvende zonnepanelen zijn geplaatst. Dat gebeurde in het kader van project DRIVER. Dit project gaat drie jaar lang de impact monitoren van verschillende opstellingen van drijvende zonneparken.

Behoefte aan meer kennis

Net zoals bij zonneparken op land is ook bij zonneparken op water behoefte aan meer kennis over de economische en ecologische aspecten ervan. Dat is wat project DRIVER onderzoekt, gefinancierd vanuit RVO en onderdeel van het nationaal consortium Zon op Water. NIOO-KNAWs (Aquatische Ecologie) voert dit onderzoek uit op de Markeplas, toevallig niet ver van het, volgens de gemeente Bronckhorst, meest biodioverse zonnepark-op-land. Het onderzoeksproject heeft daarnaast tot doel om meer kennis op te doen over maatschappelijke acceptatie, vergunningen en mogelijkheden tot landschappelijke inpassing.

Flexibel systeem

Bijzonder aan het systeem op de Markeplas is dat het mogelijk is om de opstelling aan te passen als dat nodig is voor de waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de hellingshoek of de afstand van de panelen tot het wateroppervlak te veranderen. Het in Doetinchem gevestigde EasyFix Sola ontwierp het systeem.


Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

Fundering gelegd, nu verder bouwen

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

Veldproef met winterrogge op De Marke

Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.