Ontwikkeling KringloopWijzer
Agro-innovatiecentrum in de Achterhoek

Achtergrond KringloopWijzer

De KringloopWijzer is vooral een managementtool. Deze tool helpt de melkveehouder bij het in beeld brengen van de milieuprestaties op zijn bedrijf, zodat hij of zij zijn of haar bedrijfsvoering beter kan managen en efficiënter omgaat met mineralen. Het invullen van de KringloopWijzer is sinds 2016 verplicht gesteld door de zuivelverwerkers voor alle Nederlandse melkleveranciers.

Wageningen University & Research heeft samen met verschillende advies- en belangenorganisaties in opdracht van de toenmalige ministeries aan de basis gestaan van de KringloopWijzer. Samen met agro-innovatiecentrum De Marke, de deelnemers aan het project Koeien & Kansen is vanuit BEX verder gewerkt aan een methode die aansloot bij het voorgesteld mestbeleid en bovendien inspeelde op de ontwikkelingen uit markt en maatschappij. Op 1 juli 2013 hebben NZO, Nevedi, LTO Nederland en VLB een intentieverklaring getekend waarin zij verklaren te ‘sturen op een mineraleneffeciëntie via KringloopWijzer’.

Totaaloverzicht KringloopWijzer

Indien de ondernemer beter presteert dan de norm zou dat extra ontwikkelingsruimte kunnen betekenen. Zo’n systeem is vergelijkbaar met de huidige BEX: bij een aangetoonde lagere excretie hoeft er minder mest afgevoerd te worden dan de forfaitair is bepaald. Bij een aangetoonde hogere gewasopbrengst past een hogere bemestingsnorm.
Op deze manier wordt het management van de Nederlandse melkveehouderij gestimuleerd om meststoffen en voer beter te benutten. Met de KringloopWijzer kan worden aangetoond of de efficiëntie op het bedrijf verder verbetert. Vanuit het vakmanschap kan worden bepaalt op welke onderdelen moet worden bijgestuurd.

Samenwerken in de keten

De KringloopWijzer gaat niet alleen over het rekeninstrument ‘De KringloopWijzer’, maar betreft het hele projectmatige samenspel van alle ketenpartijen om in Nederland te komen tot bedrijfsspecifiek afrekenen op milieuprestaties. Dit loopt van wetenschappelijk accorderen van de rekenwijze, via automatiseren van de datastromen en het beoordelen van bedrijfsprestaties, naar borging van een correct gebruik.

Alle ingediende KringloopWijzers zijn opgeslagen in de Centrale Database KringloopWijzer. Deze database is in beheer van ZuivelNL. Aan de hand van sectorrapportages kan de sector aantonen dat deze zich binnen de vastgestelde milieurandvoorwaarden ontwikkelt, op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen. Dat is mede een reden dat de zuivelsector de KringloopWijzer per 1 januari 2017 verplicht heeft gesteld voor alle melkveehouders.

Communicatie hierover vindt plaats via:
Download KringloopWijzer De Marke 2019 als pdf
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.