Nieuwsoverzicht

Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouw-sector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.

Gezellige kennismaking op De Marke!

Agro-innovatiecentrum De Marke bestaat ondertussen een kleine drie jaar en waren er vele ontwikkelingen. Zo heeft Coöperatie De Marke een bestuur waar zes mensen deel van uitmaken, er zijn nieuwe medewerkers voor het onderzoek en de organisatie aangetrokken en worden we geholpen door verscheidene externe medewerkers die meewerken aan projecten.

Druppelirrigatie in de akkerbouw

Voor het project waterwijsboeren begeleidt Agro-innovatiecentrum De Marke een tweetal akkerbouwers met de teelt van aardappels met druppelirrigatie. Het doel is om optimaal gebruik te maken van het water en de gegeven nutriënten.

Melkveehouders van Morgen

Op 1 februari 2021 begon Anouk Hemmink met haar afstudeerstage De Marke voor de opleiding Communication & Multimedia Design. De opdracht was om na te denken over een communicatieoplossing om melkveehouders meer te betrekken bij De Marke. Na het doen van verschillende onderzoeken, het bedenken van verschillende mogelijkheden en deze te testen bij betrokkenen van De Marke en bij melkveehouders kwam Anouk tot het submerk ‘Melkveehouders van Morgen’.

Demoveld ruwvoer 2021

Agro-innovatiecentrum De Marke is In februari begonnen met het maken van het demoveld voor ruwvoer waarbij het uitgangspunt was: een strak demoveld maken en met boeren in gesprek komen over meer gewassen dan alleen gras en mais.

Van Hall Larenstein en De Marke zoeken samenwerking in educatie en onderzoek

Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en Agro-Innovatiecentrum De Marke zoeken de samenwerking op het gebied van onderzoek en onderwijs. Uitgangspunt hierbij is regionale krachtenbundeling van bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek voor de transitievraagstukken van de landbouw in de Achterhoek. Een delegatie van HVHL was op bezoek bij De Marke in Hengelo (Gld) om een duurzame samenwerking op te zetten.

Slimme sensoren en IoT op De Marke!

Het begrip precisielandbouw bestaat al enige tijd. Vooral in de akkerbouw waren er al veel ontwikkelingen op dit gebied en passen veel bedrijven precisielandbouw toe. Ook zijn er in de melkveehouderij innovaties die precisie-landbouw mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke innovaties zijn RTK-GPS en weeginrichtingen op oogstmachines.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.