Nieuwsoverzicht

Voorzitter De Marke, Andre Arfman

Andre Arfman (36) uit Vorden trekt per 1 december de kar bij Agro-innovatiecentrum De Marke. Officieel is hij per die datum voorzitter van Coöperatie De Marke. De organisatie die het Agro-innovatiecentrum gaat exploiteren. Hij heeft zin in deze nieuw klus. Een korte kennismaking met Andre. Welke uitdagingen ziet hij?

Een laag ruweiwit kent veel winnaars

Het realiseren van een laag RE in het rantsoen heeft een gunstig effect op de resultaten uit de KringloopWijzer. Hoe kun je als melkveehouder op een realistische en praktische manier het gebruik van voereiwit verbeteren op het bedrijf.

Martijn Harkink dierverzorger bij De Marke

De 85 koeien op De Marke doen mee aan onderzoek naar kringlooplandbouw dat vooral buiten de stal plaatsvindt. Momenteel is er veel aandacht voor voedingscycli en vruchtbare bodems.

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.

Maak een bewuste keuze voor een geslaagde groenbemester

Opnemen van stikstof, toevoegen van organische stof, verbeteren van de bodemstructuur en het bodemleven: een vanggewas zaaien heeft veel voordelen.

Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat

Een vanggewas na maisteelt is primair bedoeld om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater te beperken. Daarnaast verbetert het de bodemkwaliteit en is het meststof voor het volgende gewas.

Beregenen op maat wordt beregenen op tijd

Afgelopen jaar lukte het Zwier van der Vegte nog niet om op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) aan de slag te gaan met beregenen op maat. Vanwege de aanhoudende droogte en vooral door het nog niet gereed zijn van een adviesmodel voor beregening.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.