Nieuwsoverzicht

KPI-k project geeft veel discussie over meten en waarderen van kringlooplandbouw

Eind 2021 vonden vier groepsgesprekken plaats met bijna 30 VKA-leden over de landelijke set aan Kritische Prestatie indicatoren kringlooplandbouw (KPI’s kringlooplandbouw). De bijeenkomsten leverden veel discussie en verschillende meningen op. Er is nog een weg te gaan, zo werd duidelijk.

Fundering gelegd, nu verder bouwen

Column van Jaap Gielen, directeur Agro-innovatiecentrum De Marke: Fundering gelegd, nu verder bouwen

Veldproef met winterrogge op De Marke

Zomers worden droger en winters worden warmer. Op agro-innovatiecentrum De Marke is in 2021 binnen het project KLIMAP een veldproef met winterrogge aangelegd om te onderzoeken of deze teelt het ruwvoerproductieverlies door droogte in de zomer kan compenseren. Winterrogge als dekvrucht zorgde voor minder onkruid en verhoogde de drogestofproductie voor de eerste snede, maar de totale aantal kg onttrokken stikstof was hetzelfde over de eerste en tweede snede in vergelijking met inzaai zonder dekvrucht. Winterrogge als vanggewas produceerde meer kg drogestof dan Italiaans raaigras. Winterrogge als doorzaai in het najaar gaf geen verhoogde drogestofproductie in het voorjaar.

Demoveld De Marke: teelten die passen

Eind oktober hebben we een gedeelte van het demoveld ingezaaid met wintergewassen. De opzet van het demoveld is veehouders en studenten zo breed mogelijk informeren over de mogelijkheden op het gebied van ruwvoer- en krachtvoerteelt. De aangelegde wintergewassen zijn wintergranen, winterveldbonen, wintererwten al dan niet in een mengteelt.

Boerencoöperatie neemt De Marke toch niet over: WUR en coöperatie onderzoeken andere vorm van samenwerking

De overname van agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gelderland) door een boerencoöperatie gaat niet door. Coöperatie De Marke heeft helaas geconcludeerd dat ze het financieel niet rond krijgen om De Marke over te nemen van Wageningen University & Research (WUR). De coöperatie en WUR gaan nu samen onderzoeken in welke vorm melkveehouders toch betrokken kunnen blijven bij het onderzoek.

Een andere wending

Column van André Arfman, voorzitter coöperatie De Marke over: Een andere wending. Over het besluit van Coöperatie De Marke om Agro-innovatiecentrum De Marke niet over te nemen.

Onderzoek drijvend zonnesysteem op Markeplas

Welke impact heeft een drijvend zonnepanelensysteem dat voldoende licht en lucht doorlaat op de waterkwaliteit en het waterleven? Hoe stabiel en stormproof is zo’n systeem, en hoe zit het met de kosteneffectiviteit en landschappelijke inpassing? Een proefopstelling op de Markeplas moet helpen deze vragen te beantwoorden.

Koeien in een familiekudde op De Marke? Vul de enquête in!

Op Argo-innovatiecentrum De Marke zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een nieuw bedrijfsontwerp gebaseerd op de vraag hoe ziet de melkveehouderij op zandgrond er over 30 jaar uit? Studenten helpen ons bij het vinden van het antwoord.

Welke beweidingsstrategie hanteert u op uw bedrijf?

Bij De Marke waren we afgelopen jaren op zoek naar de juiste beweidingsstrategie. Na wat experimenteren en advies van weidecoach Bert Philipsen hebben we nu de juiste strategie gevonden. Dierverzorger Martijn Harkink is enthousiast.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.