Nieuwsoverzicht

Maak werk van een geslaagde groenbemester

Heb je ook nog geen groenbemester ondergezaaid? Dan kun je direct na de maisoogst aan de slag met nazaai. Een goede bedekte bodem stimuleert het bodemleven, ervaart Zwier van der Vegte. En: nazaai als voedergewas? Lees hoe je dat zou kunnen aanpakken:

Een nieuw onderzoeksprogramma

De Marke maakt een nieuwe start. Daar hoort een nieuw onderzoeksprogramma bij. Dat nieuwe programma bestaat uit vier hoofdlijnen die nu samen met leden en deskundigen nader worden uitgewerkt. Fleur Brinke, de nieuwe programma-manager geeft een toelichting.

Innovatieve Slootsmid proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen

Bij proefboerderij De Marke (Hengelo, Gld) is de nieuwe Slootsmid emissiearme proefveldbemester voor vloeibare meststoffen in gebruik genomen.

Maak een bewuste keuze voor een geslaagde groenbemester

Opnemen van stikstof, toevoegen van organische stof, verbeteren van de bodemstructuur en het bodemleven: een vanggewas zaaien heeft veel voordelen.

Groenbemester onderwerken zonder glyfosaat

Een vanggewas na maisteelt is primair bedoeld om de uitspoeling van stikstof naar het grondwater te beperken. Daarnaast verbetert het de bodemkwaliteit en is het meststof voor het volgende gewas.

Beregenen op maat wordt beregenen op tijd

Afgelopen jaar lukte het Zwier van der Vegte nog niet om op melkveeproefbedrijf De Marke in Hengelo (Gld.) aan de slag te gaan met beregenen op maat. Vanwege de aanhoudende droogte en vooral door het nog niet gereed zijn van een adviesmodel voor beregening.

De Marke probeert grondwaterpeil aan te vullen

Het grondwaterpeil is de afgelopen jaren drastisch gezakt door de extreme droge jaren. Om deze grondwaterstand aan te vullen wordt er vanaf januari 2020 water vanuit de nabijgelegen Veengoot naar de Markeplas gepompt.

Slim onkruid bestrijden in mais

Beperken van gewasbeschermingsmiddelen is één van de uitdagingen binnen de maisteelt. Dit is belangrijk voor een goede grond- en oppervlaktewaterkwaliteit, nuttige insecten en een ongestoord actief bodemleven.

Praktijkervaringen De Marke: ‘In huidige zomers is sorghum aantrekkelijkere optie’

Op Proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld) telen ze al een aantal jaren sorghum. Ook dit jaar is er weer een demoveld aangelegd met het tropische gewas.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.