Publicaties

De potentie van verschillende aanlegmethoden druppelirrigatie in snijmaïs

Potentie druppelirrigatie in maïs en aardappelen op droge zandgronden in Oost-Nederland

Bodemverbetering met slibcompost

Klei in Zand: Verbeteren van zandbodem met kleigrond

De effecten van digestaat op de bodemkwaliteit van De Marke

Resultaten n.a.v. het onderzoek naar het gebruik van de Groene Weide Meststof-Maïs als kunstmestvervanger in de maïsteelt

De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.