Video Blog

Wintergraan op De Marke

De winters worden warmer en de verwachting is dat met het in- en doorzaaien van wintergranen de ruwvoerproductie vroeg in het jaar verhoogd kan worden. In de praktijk wordt dit al steeds vaker toegepast. Ook De Marke in Hengelo (Gld) heeft veel ervaring met andere gewassen dan gras en snijmaïs. De vraag is of dit daadwerkelijk op jaarbasis de productie per jaar vergroot. Daarom worden op De Marke een aantal interessante toepassingen van wintergraan onderzocht. De te beantwoorden vragen zijn bijvoorbeeld wat de slagingskans van doorzaaien is, hoe je doorzaai praktisch kun uitvoeren, wat het watergebruik en de beregeningsbehoefte van het gewas is en het effect op nitraatuitspoeling. In onderstaande video wordt de proef kort toegelicht.

Vraagstukken praktijkbedrijven NIL

Naast plannen voor De Marke hebben we ook op twee andere melkveebedrijven geïnventariseerd wat zij al doen aan biodiversiteit en welke mogelijkheden er zijn om meer natuurinclusief te worden. Hiervoor zijn we met experts op bezoek gegaan bij een intensief melkveebedrijf (>20.000 kg melk/ha) en extensief melkveebedrijf (<12.000 kg melk/ha) in de Achterhoek. Hier kunt u de video van de familie Te Brake bekijken.

Sfeerimpressie bijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw

Op donderdag 4 november kwamen ruim 40 boeren, wetenschappers en andere geïnteresseerden naar de Agro-innovatiecentrum De Marke voor een bijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Hoe passen we dat in op onze bedrijven en welke vragen roept dat op? Agro-innovatiecentrum De Marke gaat aan de slag met het vinden van antwoorden, maar dat doen we samen met de praktijk.

Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt dat precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Kringlooplandbouw – Mest veehouderij

WUR-onderzoeker Paul Galama en melkveehouder Zwier van der Vegte gaan in gesprek over technieken in de stal om mest te scheiden en welke precisietechnieken er zijn om mest toe te dienen op het veld.

Experimenteren met uitrijden van verdunde mest

Agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo experimenteert met het uitrijden van verdunde mest. Henry Mentink, medewerker bij dit praktijkcentrum, legt uit dat ze bij De Marke 10 kuub water bij 35 kuub mest hebben uitgereden. Daarmee hoopt hij een hogere opbrengst te realiseren. Maar ook minder ammoniakuitstoot en misschien een besparing op kunstmest.

Digitaal werkbezoek aspirant Kamerleden: De Marke

Op 19 februari 2021 vond een digitaal werkbezoek op De Marke plaats van een aantal aspirant Kamerleden.

Zandgrond verbeteren met sediment uit Eefde

Korte introductie van het project ‘Zandgrond verbeteren met sediment uit Eefde’. Interview met Leon Claassen (provincie Gelderland), Zwier van der Vegte (WUR proefboerderij De Marke, Hengelo (Gld)), Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat), Paul Hofman (wethouder gemeente Bronckhorst).

Nieuw Nederlands Weiden

Kijk hier hoe André de Groot eenvoudig en goed weidt met behulp van Nieuw Nederlands Weiden.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.