Video Blog

Landbouwrobot helpt De Marke een handje

Afgelopen week leverde Abemec uit Veghel de nieuwe Naïo OZ robot af op Agro-innovatiecentrum De Marke. Deze autonome robot wordt dit voorjaar ingezet om mechanisch onkruid te wieden op verschillende bedrijven in de Achterhoek. De machine heeft een breedte van +/- 50 cm en is daarmee uitermate geschikt om onkruid te wieden tussen de mais of andere gewassen. De robot werkt op RTK-GPS, waardoor deze precies tussen de rijen blijft rijden. Verder heeft de robot heeft een accucapaciteit van ongeveer acht uur, waardoor deze een oppervlakte van 1 hectare per dag kan wieden.

Praktijkrijk leren op De Marke

Dit praktijkrijke onderwijsprogramma combineert de thema’s Bodem en Bemesting, Graslandbeheer en Telen Voedergewas. Deze video laat zien hoe de studenten leren over het telen van verschillende voedergewassen. De studenten maakten voor dit onderdeel een teeltplan voor de demonstratievelden op De Marke. Elke studentengroep heeft een gewas gekozen om mee te experimenteren, zoals mais of granen, of voor de studenten onbekendere gewassen als sorghum en lupine. Per gewas leggen ze drie velden aan, denk bijvoorbeeld aan verschillende rassen, mengteelten of chemievrije teelten.

Verdichting van de bodem

Impressievideo onderwijsprogramma met Zone.College op De Marke

Wintergraan op De Marke

De winters worden warmer en de verwachting is dat met het in- en doorzaaien van wintergranen de ruwvoerproductie vroeg in het jaar verhoogd kan worden. In de praktijk wordt dit al steeds vaker toegepast. Ook De Marke in Hengelo (Gld) heeft veel ervaring met andere gewassen dan gras en snijmaïs. De vraag is of dit daadwerkelijk op jaarbasis de productie per jaar vergroot. Daarom worden op De Marke een aantal interessante toepassingen van wintergraan onderzocht. De te beantwoorden vragen zijn bijvoorbeeld wat de slagingskans van doorzaaien is, hoe je doorzaai praktisch kun uitvoeren, wat het watergebruik en de beregeningsbehoefte van het gewas is en het effect op nitraatuitspoeling. In onderstaande video wordt de proef kort toegelicht.

Vraagstukken praktijkbedrijven NIL

Naast plannen voor De Marke hebben we ook op twee andere melkveebedrijven geïnventariseerd wat zij al doen aan biodiversiteit en welke mogelijkheden er zijn om meer natuurinclusief te worden. Hiervoor zijn we met experts op bezoek gegaan bij een intensief melkveebedrijf (>20.000 kg melk/ha) en extensief melkveebedrijf (<12.000 kg melk/ha) in de Achterhoek. Hier kunt u de video van de familie Te Brake bekijken.

Sfeerimpressie bijeenkomst Natuurinclusieve Landbouw

Op donderdag 4 november kwamen ruim 40 boeren, wetenschappers en andere geïnteresseerden naar de Agro-innovatiecentrum De Marke voor een bijeenkomst over Natuurinclusieve Landbouw (NIL). Wat verstaan we onder natuurinclusieve landbouw? Hoe passen we dat in op onze bedrijven en welke vragen roept dat op? Agro-innovatiecentrum De Marke gaat aan de slag met het vinden van antwoorden, maar dat doen we samen met de praktijk.

Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt dat precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Kringlooplandbouw – Mest veehouderij

WUR-onderzoeker Paul Galama en melkveehouder Zwier van der Vegte gaan in gesprek over technieken in de stal om mest te scheiden en welke precisietechnieken er zijn om mest toe te dienen op het veld.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.