Video Blog

Verkenning van natuurinclusieve landbouw op De Marke

Op dit moment is er veel aandacht voor natuurinclusieve landbouw (NIL), maar wat houdt dat precies in? En hoe geven we NIL vorm op een melkveebedrijf op zandgrond? Samen met wetenschappers en mensen uit de praktijk willen we deze vragen vertalen naar een onderzoeksprogramma voor Agro-innovatiecentrum De Marke.

Kringlooplandbouw – Mest veehouderij

WUR-onderzoeker Paul Galama en melkveehouder Zwier van der Vegte gaan in gesprek over technieken in de stal om mest te scheiden en welke precisietechnieken er zijn om mest toe te dienen op het veld.

Experimenteren met uitrijden van verdunde mest

Agro-innovatiecentrum De Marke in het Gelderse Hengelo experimenteert met het uitrijden van verdunde mest. Henry Mentink, medewerker bij dit praktijkcentrum, legt uit dat ze bij De Marke 10 kuub water bij 35 kuub mest hebben uitgereden. Daarmee hoopt hij een hogere opbrengst te realiseren. Maar ook minder ammoniakuitstoot en misschien een besparing op kunstmest.

Digitaal werkbezoek aspirant Kamerleden: De Marke

Op 19 februari 2021 vond een digitaal werkbezoek op De Marke plaats van een aantal aspirant Kamerleden.

Zandgrond verbeteren met sediment uit Eefde

Korte introductie van het project ‘Zandgrond verbeteren met sediment uit Eefde’. Interview met Leon Claassen (provincie Gelderland), Zwier van der Vegte (WUR proefboerderij De Marke, Hengelo (Gld)), Joyce Zuijdam (Rijkswaterstaat), Paul Hofman (wethouder gemeente Bronckhorst).

Nieuw Nederlands Weiden

Kijk hier hoe André de Groot eenvoudig en goed weidt met behulp van Nieuw Nederlands Weiden.

Groene Koppen – Biogas

Op proefboerderij De Marke in Hengelo voorzien 85 koeien zo’n 70 huishoudens van groen gas. Ook is er een proefopstelling van een tankstation voor automobilisten die ‘op schijt rijden’. Hoe wordt biogas gemaakt? En hebben alle boeren in de toekomst hun eigen energiecentrale?

Zwier van der Vegte | Nationale Proeftuin Precisielandbouw

Op de Marke in Hengelo Gld gebeurt ontzettend veel, waaronder allerlei proeven met precisielandbouw. In deze video laat Zwier het één en ander aan Nyncke zien.

De Marke in Hengelo zoekt als innovatiecentrum oplossing voor landbouw

Extreme droogte en de stikstofcrisis bedreigen de toekomst van de landbouw, maar De Marke in Hengelo gaat op zoek naar oplossingen. De huidige proefboerderij wordt losgekoppeld van de Wageningen Universiteit en gaat als coöperatief innovatiecentrum onderzoeken hoe boeren zowel voor de natuur als voor zichzelf rendabel kunnen ondernemen.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.