Praktijkrijk leren op De Marke

Van januari tot juni 2022 volgen eerstejaarsstudenten Veehouderij en Groen, Grond & Infra één dag in de week lessen op Agro-Innovatiecentrum De Marke. Deze lesdagen bestaan uit een gevarieerde combinatie van lessen door zowel de eigen docent als experts van Agro-innovatiecentrum De Marke en gastsprekers, bedrijfsbezoeken naar leden van de Vruchtbare Kringloop Achterhoek en praktijkopdrachten en experimenten.  

Actuele kennis en kunde

Dit praktijkrijke onderwijsprogramma is ontwikkeld door de KWPA, Agro-Innovatiecentrum De Marke en Zone.College. Zo brengen we enerzijds de actuele kennis en kunde van Agro-innovatiecentrum De Marke op het gebied van kringloop-, natuurinclusieve-, klimaatrobuuste-, en precisielandbouw de opleidingen binnen. Daarnaast helpt het praktijkrijke karakter van de lesdagen de studenten om theorie meer met de praktijk te verbinden en verbreedt het hun perspectief op het vakgebied.

Combineren van thema’s

Dit praktijkrijke onderwijsprogramma combineert de thema’s Bodem en Bemesting, Graslandbeheer en Telen Voedergewas. Deze video laat zien hoe de studenten leren over het telen van verschillende voedergewassen. De studenten maakten voor dit onderdeel een teeltplan voor de demonstratievelden op De Marke. Elke studentengroep heeft een gewas gekozen om mee te experimenteren, zoals mais of granen, of voor de studenten onbekendere gewassen als sorghum en lupine. Per gewas leggen ze drie velden aan, denk bijvoorbeeld aan verschillende rassen, mengteelten of chemievrije teelten. “Hier kan je dingen uitproberen, die je thuis niet durft”, zegt één van de studenten, die ook bij zijn ouders op het melkveebedrijf werkt daarover.

Loeren bij andere boeren

Hoewel er op Agro-innovatiecentrum De Marke veel te ontdekken is, is het erg waardevol om ook bij andere boeren te gaan kijken. Gedurende het programma gaan de studenten op bezoek bij diverse VKA-boeren en loonwerkers die op vernieuwende manieren werken. Zo horen ze uit de eerste hand welke oplossingen andere boeren uitproberen voor allerlei uitdagingen én natuurlijk wat dat kost en oplevert. Zo ontwikkelen ze een breder perspectief op de sector en leren ze door de ogen van een ander naar de eigen praktijk te kijken.

Studenten beoordelen de kuil samen met VKA-boer Jelger Zielhorst.
 

Bent u geïnteresseerd om met een groepo het demoveld te bezoeken? Neem dan contact op met Agro-innovatiecentrum De Marke.

Facebook
Twitter
LinkedIn
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.