Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouwsector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Tel daarbij op de selectieve berichtgeving hierover in de media en veel (positieve) energie die onze sector lijkt te verdampen als sneeuw voor de zon. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.

Zoomen we hierop verder in, dan zien we dat er deze tijd bewust veel rapporten worden gepubliceerd, omdat het formatietijd is. Partijen werken nu aan een programma, waarop ze de komende jaren beleid willen gaan voeren. Mocht je dus wat willen regelen, dan is het handig om dat in een regeerakkoord te krijgen. Veel van deze rapporten worden dus ook geschreven door andere groepen of partijen die andere belangen hebben dan wij als landbouw. Kortom, ook geen verrassing dat ze telkens landbouw (zeer) negatief voor het voetlicht brengen. Neemt niet weg dat we ook als Nederlandse landbouw nog wel een aantal grote uitdagingen moeten overwinnen. Denk hierbij aan uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en water.

Nu hebben we als Nederlandse landbouw altijd al laten zien dat we uitdagingen niet uit de weg gaan en ook enorme prestaties neer hebben gezet op tal van deze terreinen, waarvoor we in mijn ogen ook een enorm compliment verdienen. Neemt niet weg dat we nu niet achterover moeten zitten en hiermee moeten stoppen. Immers als we een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld dan moeten we dat zeker doen. Hoe dat moet dat weten we vaak zelf beter dan wat achter Haagse bureaus wordt bedacht, dus daarom blijft het ook belangrijk om kennis en expertise met elkaar te delen. Daarnaast moet er ook ruimte en tijd zijn om ze experimenteren. Immers niet elke oplossing of idee is een goed idee of direct praktijkrijp. Ook kunnen aanpassingen of veranderingen ongewenste neveneffecten hebben die we graag eerst in beeld willen hebben, voordat iedereen tegen de spreekwoordelijke ‘zelfde muur aanloopt’. Bovendien is het ook zeer belangrijk te weten wat deze verandering of aanpassing met ons verdienmodel doet. Vandaar dat we voor een goed toekomstperspectief ook innovatiecentra als De Marke nodig hebben om juist dit soort zaken uit te zoeken en ruimte te hebben om te kunnen experimenteren en nieuwe ideeën op te doen. Juist met input vanuit de praktijk en niet vanachter de Haagse bureaus of uit ideologische droombeelden.

Column van Andre Arfman, voorzitter bestuur Coöperatie De Marke.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Gerelateerde berichten

Een goede pH, de basis voor een goed functionerende bodem

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij in de Achterhoek van start

Hoe ziet het Achterhoekse bouwplan eruit in de toekomst? Kunnen we het grondgebruik in de Achterhoek optimaler inrichten met het oog op kringlooplandbouw? De pilot Samenwerking Akkerbouw en Veehouderij gaat hier voor de Achterhoek op zoek naar een antwoord.

Rapporten, rapporten en nog eens rapporten…

Afgelopen weken verschenen weer verschillende rapporten over hoe het verder moet met Nederland en met haar landbouw-sector in het bijzonder. De inkt van het ene rapport was nog nauwelijks opgedroogd of het volgende rapport werd alweer gepresenteerd. Reden ook om voor veel van onze collega’s afgelopen week wederom uiting te geven aan het vechten voor ons bestaansrecht middels een demonstratie.
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.