Rianne van Binsbergen
‘Werken aan een toekomstbestendige melkveehouderij is een van mijn drijfveren.’

IK BEN OPGEGROEID OP EEN MELKVEEHOUDERIJBEDRIJF IN LOCHEM

Ik ben gespecialiseerd als onderzoeker in de fokkerij en genetica. Afgelopen jaren heb ik in Wageningen aan verschillende projecten gewerkt, bijvoorbeeld het klimaatenveloppeproject over vermindering van de broeikasuitstoot van de melkveehouderij. Ik vind het belangrijk de vertaalslag van onderzoeksresultaten te maken, wat kun je er op het melkveebedrijf mee.

Werken aan een toekomstbestendige melkveehouderij is een van mijn drijfveren. Ik wil graag dat de volgende generatie een gezond melkveebedrijf kan overnemen en een goede toekomst heeft als boer in Nederland. Samen met mijn ouders en partner run ik een melkveehouderijbedrijf. Ook op ons bedrijf proberen we bewust bezig te zijn door gebruik te maken van de zon en een warmtewisselaar die de warmte haalt uit de melk. Hierdoor kunnen ons woonhuis en het bedrijf zonder aardgas.

Bij de Marke ben ik verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Kringlooplandbouw. Doel van dit programma is de koppositie van De Marke op het terrein van kringlooplandbouw te benutten en verder uit te bouwen. Met behulp van vragen uit de praktijk ga ik projectvoorstellen voor onderzoeken schrijven, budget zoeken, onderzoek doen en data genereren en dan analyseren. Tot slot hoort een rapport of wetenschappelijk artikel en een presentatie van de resultaten aan medeonderzoekers of boeren bij het afronden van het onderzoek.

Doe mee! De Marke in Boeren handen

De exploitatie en ontwikkeling van het bedrijf komen dus weer in boerenhanden. Daar willen we u graag bij betrekken. Als lid bepaalt u mede wat we gaan onderzoeken en hoe we het bedrijf gaan ontwikkelen.
Schrijf u in
De Marke

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.